Foto: NTB

Kommer det nye Alta-saker?

Strøm og penger dominerer dagens Hallo Varden.

Nye Altasaker?

Etter noen uker i strømsjokk for fattig og rik, for by og land og storting og styringsverk, har flertallet på Stortinget endelig funnet løsningen: Vi må bygge ut vernede vassdrag for å skaffe Norge – og kundene i den andre enden av utenlandskablene – mer strøm!

Det er vel et flertall som består av omtrent de samme partiene som i sin tid endret energiloven og åpnet for tilstandene vi ser nå. De har bundet oss til avtaler som ikke kan reforhandles, de har gitt kraftprodusentene anledning til å bruke vannmagasinene – batteriene – våre omtrent som de vil og til å selge produktet sitt for det mangedobbelte av hva det koster å produsere det.

Alt skal fortsette som nå, så de offentlige eierne stat og kommuner kan håve inn ekstraskatten vi har blitt pålagt over strømregninga. For en gangs skyld er jeg helt på linje med MDG, som forventer et folkeopprør om Stortinget begynner å tukle med verna vassdrag.

Halvor Ringhus

Fylker

Det hevdes at det blir dyrt drive fylket etter ha blitt ført tilbake til det gamle. Hvorfor blir det dyrere enn før de ble slått sammen?

Telemark

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Svarer ikke på vind-forsvar

Jeg takker for den raske redegjørelsen du kom med angående utleie av hytter, men du velger å ikke svare på hvordan du forsvarer vindturbinutbygging Ådne Naper.

Hvorfor ble det slik?

Jeg håper du også kan utdype dette i lys av dine uttalelser om naturvern.

Anne-Lise Anthonisen

Regjeringens dobbeltmoral

Dagens regjering med støtte av SV er svært opptatt av at private barnehager og andre helseforetak har store inntekter, blant annet ved hjelp av statlige midler, og de har som intensjon at det offentlige skal kontrollere/styre dette «markedet».

Men de og den tidligere regjeringen (som tidligere også har blitt støttet av AP) har ingen betenkeligheter å overlate til kraftbørsen, Nord Pool, fungerer som omsetningssentral for norsk kraft eid av staten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men Nord pool eies 66 prosent av det nederlandsbaserte børsselskapet Euronext (som også eier Oslo Børs). De tok 392 millioner i utbytte ut av Norge i fjor. Så vidt jeg vet eies vel private barnehager og helseforetak av nordmenn?

Jan Løkslid

Vannkraft – en nasjonalressurs

Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær, treffer blink med sin kronikk på nrk.no 5. januar. Ingen regjering etter 1990 har gjort noe med energiloven. Hvis norsk industri mister konkurransefordelen med billig kraft er vi som nasjon ille ute.

Det er helt meningsløst at strøm med produksjonskost på 11–12 øre pr. kwh (kilde: OED/NVE) skal ha flere tusen % påslag til norske forbrukere. Vi skal selge overskuddsstrøm til Europa, men ikke på billigsalg!

Politiske grep må vi ta nå og ikke vente på en kommisjon. Da dør kua mens gresset gror for å bruke et bildespråk. AP må vises handlekraft. Hvis Eu/EØS regler hindrer oss fra å ta nasjonale politiske grep, har vi havnet i en felle vi ikke kommer ut av. Markedet er bra, men det må kombineres med politisk styring til fellesskapets beste.

Blir Vannpool den neste børsen for spekulanter?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Knut Åge Andersen, Skien

Forvarsel

Bilbransjen melder om rekordsalg i 2021. Både nye og brukte biler selges som aldri før. Forrige gang det var rekord var i 1986. Det var i jappetida, etter at salige Kåre Willoch hadde deregulert bankvesenet og utlånsjippoen stod i taket.

Året etter, i 1987, fikk vi det største børskrakket i nyere tid. Oslo Børs sank 20 prosent på en dag, tirsdag 20. oktober 1987. Det var den gang ingen som forutså krakket.

Du skal se at bilsalget er et skikkelig forvarsel på at noe skremmende er på vei. Ingen ser for seg noe krakk på Oslo Børs i 2022. Nå går Norge så godt at sentralbanksjefen øker rentene. Forvarselet er gitt, krakket kommer, sann mine ord.

Inge Jørgensen

Foto: Erik Johansen/NTB

Økonomisk spåmann

DIKT

Broen!

I hver sin ende.

En ende.

Det er jo en bro.

Den har jo to.

En i hver ende.

Det er jo en bro

Erik Gosby