Mobbesaken: N/A Foto: Fredrik Pedersen

Kommunen bør sette et verdig og anstendig punktum

LEDER: Drangedal kommune bør ikke anke dommen i mobbesaken.

Den svært omfattende dommen i Cecilie Haugens sak mot Drangedal kommune må kunne sies å være trist lesing. Det er vanskelig å konkludere på annen måte enn at saken er vond og vanskelig, samtidig som det må være et mål for alle å komme videre.

Det bør særlig Drangedal kommune, som går på et glassklart nederlag i tingretten, innse. Det er på tide å akseptere og rydde opp.

Hvis det er noe som bør vektlegges i den 50 sider lange dommen, må det være at «retten legger til grunn at dersom skolene hadde iverksatt nødvendige tiltak både på Bostrak skole og på Drangedal ungdomsskole, kunne og ville mobbingen av Cecilie Haugen i grunnskolen vært unngått».

Kommunen mener, på sin side, at «det ikke er sannsynliggjort at Cecilie Haugen var utsatt for systematisk mobbing på barneskolen eller ungdomsskolen, og at de enkeltepisodene som var, ble håndtert av skolen med forsvarlige og adekvate tiltak». Kommunen tror ikke på Haugens diagnose og dersom hun skulle ha denne diagnosen, er det «uansett ikke en følge av mobbing som kommunen er ansvarlig for». Subsidiært, mente kommunen, at «et eventuelt krav er foreldet». Kommunen har snarere trukket fram en rekke forhold rundt Haugens oppvekst og forhold i hjemmet.

En kommune har selvsagt rett til å selv velge strategi, men det etterlatte inntrykket er nokså klart: Slik møter Drangedal kommune en av sine egne innbyggere. Og det ser alt annet enn pent ut – uavhengig av hva utfallet av saken hadde blitt.

Men utfallet er altså at Cecilie Haugen blir trodd, men ikke bare det: Retten legger til grunn at hun ble mobbet og at dette skjedde i skoletiden. Retten legger til grunn at kommunen visste. Retten legger til grunn at tiltak kunne ha blitt satt inn. Retten legger til grunn at mobbingen kunne ha vært unngått. Retten legger til grunn at «mobbingen er klar bidragende årsak til vesentlige deler av Cecilie Haugens helseplager i dag».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På samme måte som en kommune kan velge hvordan den vil møte en av sine egne innbyggere, som den ikke har tatt godt nok vare på, kan kommunen velge å anke saken. Kommunen kan velge å ikke slå seg til ro med tingrettens kjennelse. Kommunen kan velge å kjøre saken videre.

Drangedal kommune kan også velge å sette punktum for denne saken nå. Ved å ikke anke. Det vil være både verdig og anstendig. Åpner dette døren for flere søksmål? Ja, det kan være. Men i så fall er det rett og rimelig at kommunen benytter anledningen til å rydde opp i andre saker også, dersom det er behov for det.

Cecilie Haugen og prosessfullmektig Renate Lia Foto: Fredrik Pedersen