Foto: Tom Erik Thorsen

«Kommunen er tilsynelatende feig og servil»

Industri-kritikk, Venstre og Skien sentrum er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Kommune uten ryggrad?

To av tre kommuner blir enige om å få sjekket opp i forurensingen til våre fjorder. Den siste er tilsynelatende feig og servil og tør ikke bli med på dette.

Multinasjonale industrikonsern skal man ikke se i kortene, bedre å se en annen vei. Våre fjorder og hav bærer preg av slik unnfallenhet.

Tida er for lengst inne, man må handle, støtte har man i befolkningen og i sine nabokommuner. Litt press i riktig retning tåler og ønsker nok disse store industriaktørene også, de vil jo også være en del av det grønne skiftet, og bidra til en bærekraftig framtid.

Vi må alle stå sammen om en dette, befolkning, kommuner og industri.

Grenlender

Status på gang- og sykkelbrua i Porsgrunn

Det spørres i Hallo Varden 25. mars om hvor saken står angående gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. Svaret er så langt at Porsgrunn kommune har omarbeidet prosjektet for å legge til rette for alternative løsninger i forhold til gang- og sykkelbrua.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Underlaget er snart ferdig, og det vil bli lyst ut en ny konkurranse. På grunn av situasjonen i verden vil vi avvente litt for å se om situasjonen stabiliserer seg i leverandørmarkedet.

Ole Henrik Lia, eiendomssjef, Porsgrunn kommune

Venstre og vindkraft

Anne-Lise Anthonisen ønsker svar fra «flere sentrale Venstre-politikere i Skien og Telemark». Hun referer til en uttalelse fra Telemark Venstre som for tre år siden, sa nei til vindturbiner på land.

Slik kraftsituasjonen er i dag, ville nok ikke en slik uttalelse blitt vedtatt, men begrunnelsen for forslaget er fortsatt like gyldig. Derfor står det også i Venstres Stortingsprogram at utbygging av vindkraft ikke må komme i konflikt med viktige naturverdier, og at det må foreligge en plan for tilbakeføring av områdene til natur. Det må også tas hensyn til samiske interesser og lokaldemokratiet.

Slik kraftsituasjonen er blitt, må alle former for fornybar tas i bruk, både sol, vann og vind. Kortreist er best, også når det gjelder energi. Per i dag produserer Telemark mer kraft enn vi trenger selv, men slik vil det kanskje ikke være i framtiden.

Apropos mølle eller turbin. Det mest korrekte er vindkraftverk, men alle forstår hva en vindmølle er.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ole Røed, leder Skien Venstre

Venstre er ingen saueflokk

Anne-Lise Anthonisen viser i Varden 30.03.22 til at Telemark Venstre i 2019 skal ha fattet et prinsippvedtak mot vindindustri på land, og spør hva andre folk i Venstre enn meg mener. Hver får svare for seg.

Jeg ser gjerne en debatt om bruk av vindturbiner for å skaffe mer energi. Siden Venstres landsmøte vedtok et Stortingsprogram i 2021 var det mer naturlig for meg å vise til det enn et vedtak fra fylkesstyret i Telemark Venstre i 2019. Men det er klart det er forskjellige meninger om dette i Venstre.

Venstrefolk er ingen saueflokk som løper i samme retning. Men på et landsmøte er det et flertall og et mindretall i mange saker, og så vedtar man det flertallet ønsker. Men som sagt, jeg ønsker debatt om dette. Fordi utviklingen står ikke stille. Og noe som var klart i 2019, er kanskje ikke så klart i dag.

Jeg er heller ikke absolutt i dette spørsmålet. Det er klart det er argumenter som taler mot vindturbiner på land, men også argumenter for. Og dilemmaer vil komme dersom vi ønsker å bygge mye ny industri med stort behov for energi, og samtidig redusere bruken av olje og gass, som bidrar til oppvarmingen av kloden.

Gustav Søvde (V)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Klima i Norge – og i verden

Jeg tror ikke MDG og de andre som kaller seg miljøpartier i Norge, egentlig vil redusere globale utslipp av CO2. Derimot vil de redusere utslippene i Norge. Om dette medfører økte utslipp i andre land, gir de katten i!

Derfor skal Nordsjøens plattformer forsynes med strøm fra land, uansett.

Helt fra de første avtalene (Kyoto) har melodien vært den samme, og gitt det samme resultatet: Verdens utslipp øker. Om du ikke tror meg, så ligger målingene på nettet.

Vi står i fare for å skrote kraftkrevende industri og grønne prosjekter i Norge, for å tviholde på halverte norske utslipp innen 2030, uten å kontrollere krafteksporten og uten å bygge effektiv vindkraft.

Industrien trenger rimelig, ren og rikelig med kraft. Den nye ministeren fra Telemark har en vanskelig jobb, lykke til!

Bjørn Lillebuen

Provoserende lysskilt

Jeg bor på Falkum Nord og er provosert over lysskiltet fra Europris. Ikke fordi lyset i seg selv er sjenerende, men fordi det er et mangfold av butikker i området.

Folk velger ulike butikker å gå i, og da er det feil at Europris på en måte stikker seg fram.

Men jeg er tross alt glad for at jeg ikke bor ved Skauen kirke, for der er det er lyskors som plager naboene.

Wilhelm Brekke

Foto: Alexander Lehmann

Bo i sentrum

Til Jan Terje Olsen og Mette Gundersen som jobber for at flest mulig skal bo i byen, i sentrum. Klosterøya er et godt eksempel på det. Nå er det vel åtte blokker og flere skal det bli.

Alle disse menneskene i alle disse blokkene har en liten grønn flekk ved vannet, som også hele byen skal benytte. Forsking viser at det bør være grønne lunger i boområder.

Hvem er alle disse menneskene som skal bo i byen, er det barnefamilier, unge mennesker, gamle mennesker? Har kommunen lagt til rette for at familier skal bo i byen, skoler, barnehager, parkområder? De fleste som har flyttet til byen er eldre mennesker, den gruppen som bruker forretninger og restauranter minst.

Handel har alltid vært grunnlaget for en by. Det virker som byutvikling i Skien blir styrt av byggherrene. Kanskje Torgunn og Ole Jensen har rett.

Bodil