- INGEN DUGNAD: Heidi Bordier i Skien Taxi sier situasjonen «oppleves ikke som noen dugnad». Foto: Fredrik Pedersen

Kommunene fraskriver seg ansvaret for konsekvensene av egne vedtak

LEDER: Skien og Porsgrunn kommuner har i praksis pålagt private virksomheter næringsforbud, men er kategoriske på at de ikke vil påta seg noe ansvar for dette.

«Dette oppleves ikke som noen dugnad,» sier Heidi Bordier i Skien Taxi og Skien Taxibuss. Hun sier videre at «de fleste drosjeeierne våre har puttet ca. 200.000 av egne penger inn i drifta i året som gikk, men offentlig ansatte sitter i trygge jobber med full lønn og tror at det finnes offentlige støtteordninger som holder oss gående. Det gjør det ikke.

Bordiers innvending og opplevelse av hvordan pandemien stikker grove stokker inn i hjulene på næringslivet, både lokalt og nasjonalt, er hun ikke alene om å ha.

Til Varden sier Frp-politiker Jørn Inge Næss at «dette må vi se på for vi er avhengig av å ha en taxinæring når dette helvetet er over». Ordfører Hedda Foss Five (Ap) sier at kompensasjon for inntektstap først og fremst er et statlig ansvar, men påpeker at «hvis kommunen har inngått langsiktige forpliktende avtaler med ulike næringsaktører, så må vi selvsagt holde avtalene».

Det siste skulle bare mangle, men politikerne i formannskapet i Skien og Porsgrunn var svært tydelige da de nye forskriftene ble vedtatt mandag: Kommunene «påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak», heter det i den nye forskriften.

Regjeringen har sag at «tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre», er «påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller». Dette er altså ikke noe kommunene må gjøre, men snarere velger å gjennomføre, som igjen pålegger disse bransjene noe som minner om næringsforbud. Dette gjør de samtidig som de ikke påtar seg noe økonomisk ansvar. Det er nokså friskt.

Det skal imidlertid presiseres at drosjevirksomhet ikke er spesifkt nevnt av kommunene, på samme måte som treningssentere og bingohaller.

– Forferdelig trist at vi ikke har fått noen muligheter til å prøve andre tiltak før vi ble stengt. Fortsatt kan vi handle i dagligvarebutikkene, her borte på Rema Heistad er det rundt 1000 innom på en vanlig dag. Vi har 80, så havner vi i en knipe uten en sjans for å prøve videre, sier Ronny Rakland på treningssenteret Flex Heistad til Varden.

Pandemien rammer ulikt og forskjellig. Det er ingen tvil om at den koster. Det er positivt at lokalpolitikere viser handlekraft, men med et så kategorisk vedtak er det ingen vilje til å bidra til å hjelpe de som rammes av de samme tiltakene. Denne ansvarsfraskrivelsen gir ikke rom for tvil, tolkning eller diskusjon.

Da blir det ikke så mye dugnadspreg, heller.