VENTE: Innsatsen og millionene bør settes inn i helsesektoren. Så fikk man heller vente med en bro til behovet for denne meldte seg, skriver Nina Melfald. Foto: Skien kommune

Kommuneøkonomi og kommunens aktivitet

Skien kommune bruker 32 millioner kroner mer enn beregnet i 2021, noe som gjør helsedelen mest skadelidende og må tilføres de nødvendige midler for å gi brukerne de tjenester de har krav på.

Det er heller ikke tilstrekkelig med driftsmidler til de 43 plassene som kommer via det nye Kverndalen bo- og aktivitetssenter.

Eldreomsorgen i Skien er i krise, det viser seg spesielt når kommunen ikke har plasser til ferdigbehandlende pasienter fra Sykehuset Telemark, med de konsekvenser dette får for sykehusets egne pasienter og dets behandlingspotensial.

Følgende summer synliggjør behovet i eldreomsorgen: I 2022–23 går 288 millioner kroner til byggingen av Kverndalen bo- og aktivitetssenter, til planlagt utbygging ved Lyngbakken sykehjem er det satt av 285 millioner kroner og til ombygging av Gulset sykehjem legges det inn 63 millioner kroner.

Det er satt av 40 millioner kroner, pluss 28 millioner kroner til boliger og formålsbygg, med andre ord: Her er mer enn nok «å bryne seg på»!

Så til en annen kommunal etat, nemlig det som går på vann og kloakk. Der skal 329 millioner kroner brukes til investeringer i vannforsyningen i perioden 2022–25 og avløpsnettet er foreslått oppgradert for over 100 millioner kroner per år i de neste fire årene. Totalt 467 millioner kroner.

Dette tilsier at man etter Kverndalen-utbyggingen er ferdig, er det planlagt oppstart av en flomvannsledning som vil gå fra Kverndalen og ned til bryggene/vannspeilet. Dette arbeidet skal blant annet gjøres i Torggata, som blir stengt.

Samtidig skal rådhusplassen oppgraderes i 2022 med ferdigstillelse i 2023. Da har Kongens gate åpnet.

Og da er vi over på et annet mulig arbeid, nemlig broen over Bryggevannet hvor det fra kommunens side, sies at det er tenkt en oppstart av dette arbeidet til sommeren 2022.

I dette prosjektet er det allerede ansatt en prosjektleder før prosjektet er politisk vedtatt (anbud, bystyrebehandling). Dette er en dreven bro-/prosjektansvarlig kar, skal man tro Mette Gundersen i Skien kommune.

Hvordan skal alt gravearbeidet på de ulike steder koordineres slik at ikke byen stopper helt opp? Skien sentrum/Torggata blir en byggeplass, det samme blir rådhusplassen, likeså Bryggevannet med sin bro, hvor skal tungtrafikken gå fra denne byggeplassen? Via sentrum, Gimsøy eller Nedre Elvegate i Follestad, dette ville jo bli en katastrofe for dem som bor der!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Broprosjektet har en ramme på 104 millioner kroner (bypakke, belønningsmidler og annet). Hvem skal hoste opp resten av beløpet når dette sprekker, for det gjør det?

Driften for broen er, om alt virker, to millioner kroner i året. I tillegg kommer vedlikeholdsutgifter. Frem til i dag har broprosjektet kostet 11 millioner kroner, uten at noe egentlig har skjedd (heldigvis).

Til slutt, som man ser innledningsvis, har kommunen store utfordringer når det gjelder store deler av helsesektoren. Her burde innsatsen og millionene settes inn. Så fikk man heller vente med en bro til behovet for denne meldte seg og da tenker jeg ikke på de kapitalsterke krefter.

Nina Melfald