FLASKEHALS: Hoppestad bru er splitter ny, men så smal at du må fortsatt stoppe og vente hvis det kommer en møtende bil på brua. Foto: Torbjørn Tungesvik

«Konklusjonen er jo nedslående»

Den nye Hoppestadbrua, ordførere og Quisling er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hoppestadbrua

Nå har vi prøvekjørt brua i et par måneder og konklusjonen er jo nedslående. Når vi i interjuvet med Arve Høiberg, leder av samferdselutvalget i Vestfold og Telemark, hører hvor fornøyd han er over utfallet, må en spørre seg om han har brydd seg med å se det ferdige resutatet før han uttaler seg.

Han begrunner den smale brua med at det er flere smale partier på Valebøvegen så derfor bør ikke brua ha mer enn et felt. Er det slik å forstå at Valebøvegen er fredet for all tid med smale underganger og bruer. Blir disse utbedret er dette den raskeste vegen til Notodden.

Er dette den nye filosofien til samferdselutvalget at innsnevringer ikke bør utbedres, men isteden suppleres med flere. Kan man virkelig sette hvem som helst til å lede samferdselutvalget i et fylke uten å stille et minste krav om sunt bondvett som vi sier på Langvenna?

For bussene oss som skal opp Hoppestadbakken må vi nesten stoppe for å kunne svinge av brua og opp bakken. Og større kjøretøy må bruke fortauet for å klare svingen. Vi gruer oss til neste vinter, men det bekymrer vel ikke en politiker bosatt i flate Vestfold.

Per Nykås

Langvenna i gamle Gjerpen

Til Statens vegvesen

Vi synes det er urettferdig at de som driver verksted kan EU-godkjenne sine egne biler når de ser ut som gamle vrak, skrangler og er rustne i bæringen.

En som aldri går gjennom EU-testen

Barnslige ordførere

Jeg har et ønske for lokalvalget 2023. Kan folk være så greie å stemme på noen voksne ordførere? De to vi har i Porsgrunn og Skien må virkelig tenke seg om. De har iallefall ikke min tillit.

Gunder B

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Foto: Fredrik Pedersen

Til ettertanke

I disse tider hvor utvidelse av lovlig abort er så aktuelt vil jeg formidle noe av hva som står i salme 139 i Bibelen.

-Mitt skjelett var ikke skjult for deg, da jeg tok form i det skjulte og kunstferdig ble dannet i mors indre. Allerede som ett foster så dine øyne meg. Og de dagene som du hadde planlagt for meg, var alle skrevet ned i din bok. (Hverdagsbibelen)

Anders Berg

Måteholdsmannen Quisling

I lørdagens Varden 29.5. står en artikkel om fotograf Henny Jensen som tok bilde av Quislings skadede hånd. På s.38 står: «Det er en kjent sak at fyresdølen (Quisling) konsumerte mykje alkohol under krigen. I Kristoffersenboka blir fall i fylla peika på som ei mogleg forklaring».

Dette ble også tatt opp på s.441 i det stenografiske referat av straffesaken mot Quisling. Den neurologiske undersøkelsen hadde vist polynevropati som medførte redusert synsfelt og gangvansker. Professor Monrad-Krohn antok at dette skyldtes alkoholbruk. Fengselslege Leikvam som kjente fangen og også hadde snakket med medfanger om dette benektet det, og bekreftet at det skyldtes B-vitaminmangel (brødmangel), og at slike plager var alminnelig i fengslene de første tre månedene etter tyskernes kapitulasjon.

Da Quisling fortalte at han hadde tatt av 18 kilo på en måned, sa lagmann Solem at han hadde «fått skikkelig ordentlig behandling, som en hvilken som helst varetektsfange jo får her i Norge». Og det er riktig at sommeren 1945 var det vanlig med beri-beri (B-vitaminmangel), skjørbuk (C-vitaminmangel), hungerødemer og tuberkulose blant de mange varetektsfangene. Dette til tross for at regjeringen Quisling med Blehr-Backe-avtalen hadde sørget for at det tross britisk blokade ikke ble hungersnød i Norge i okkupasjonstiden som det ble under Norges forrige krig (1807-14 «Terje Vigen») eller i Holland siste krigsvinteren (Hongerwinter) da 10-20 000 der døde av sult.

I tillegg var det i okkupasjonstiden innført skjermbildefotografering for å få kontroll på folkesykdommen tuberkulose. Tuberkulosesanatorier ble stort sett forbeholdt de smitteførende. Derfra ble NS-medlemmer blant pasientene hentet i mai 1945 og plassert i overfylte celler. Også i konsentrasjonsleiren Miltenberg i Porsgrunn var det en tuberkuloseepidemi sommeren 1945.

I.C.Stridsklev