Korona: Hvilke ressurser i Hæren kan vi trekke på?

I april for ett år siden deltok Norge i NATOs største sanitetsøvelse noensinne, Vigorous Warrior med nesten 3.000 deltakere fra 39 nasjoner.

Vi har mobilt utstyr og materiell for å gjøre jobben, uansett om det er i et telt, i en konteiner, eller på et skip, hvor som helst, hevder hærens sanitet på sin hjemmeside. Hærens sanitet forteller: Hvis vi har god tid, kan vi bygge opp et sykehus som Lego byggeklosser, i ro og mak, på fire til seks timer. Har vi dårlig tid, setter vi kun opp kirurgi-delen og er klare til å ta imot første pasient på under en time. Og dette er i felten med ugunstige forhold.

Heimevernet er engasjert på flyplasser for å kontrollere innkommende passasjerer. Det er en god hjelp og det er viktig at denne avdelingen kan delta i krisesituasjoner som denne og vinne erfaring. Virusinvasjonen Covid-19 sies å kunne gi alvorligere tapstall enn 2. verdenskrig. Hva bør vi kunne forvente av Hærens sanitet i krisesituasjoner som den vi er i nå?

Dagens hær er utrustet i hovedsak for å håndtere andre problemstillinger enn en pandemi. På den annen side må vi kunne være forberedt på at pandemier også kan bli et følgeresultat av en konvensjonell krig. Vi framholder at vi har en forsvarshær. Vi er ikke rustet og å drive med angrep. Det innebærer at vi skal være beredt til å forsvare og ta vare på sivilbefolkningen.

Hvis vi, mot formodning, skulle blitt utsatt for en ABC-krig (atom-, biologisk og kjemisk), bør vi også være utstyrt for å kunne takle et slikt scenario. Gale hærførere kan finne på hva som helst. Vi kjenner til presidenter som har gasset sine egne. Aktuelt kan det være biologisk og kjemisk angrep. Et biologisk angrep kan være i form av spredning av ukontrollerbare mikrober. Dette må vi være rustet for å kunne bekjempe.

Hvis ikke «verdens rikeste land» kan parere denne krisen, hvem kan? Som NATO-medlem som satser nesten 2 prosent av BNP på forsvaret, bør noe av denne to-prosenten være beredt til å kunnes satses på bekjempelse av en pandemi. Den synes å være like ille som en krig.

FELTSYKEHUS: Feltsykehus for koronasmitetde opprettes i Göteborg. Artikkelforfatteren spør hva vi kan forvente av det norske forsvaret. Foto: Adam Ihse/TT nyhetsbyrån