Foto: Hanna Hekkelstrand, Vestfold og Telemark fylkeskommune,

Kostnaden per faktisk utførte rådmannsdagsverk blir høy. For høy

LEDER: Fylkesrådmannen jobbet for Vestfold og Telemark i et drøyt år. Det har kostet skattebetalerne mye.

Stillingsannonsen var ikke til å misforstå: Vestfold og Telemark fylkeskommune søkte, med bistand fra lederrekrutteringsfirmaet Habberstad, etter en som skulle «lede en omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, for deretter å tiltre som fylkesrådmann i 2020» og «bygge en organisasjon med sterk fellesskapskultur og et godt arbeidsmiljø». Den sammenslåtte fylkeskommunen søkte en toppleder der de personlige egenskapene var at vedkommende er «en sterk og engasjert kultur- og relasjonsbygger» og «din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner».

Etter en rekrutteringsrunde ble Jan Sivert Jøsendal innstilt i jobben, med oppstart 1. august 2019. Daværende fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) var «overbevist om at Jøsendal er riktig mann til å løse denne spennende og særdeles viktige oppgaven». Tillitsvalgte omtalte prosessen som «ryddig og grundig».

I høstferien, et drøyt år etter at han tiltrådte, sluttet Jøsendal på dagen. Det skjedde etter et høyt antall bekymringsmeldinger der hovedinnholdet, etter det Varden forstår, var Jøsendals lederstil. At den var alt annet enn inkluderende. At kulturen «i ledergruppa til fylkesrådmannen synes å være preget av mistillit (kontrollkultur)», som det heter i en av bekymringsmeldingene. – Det er, og har vært, mye uro og uenighet om lederstil, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) til Varden da Jøsendal trakk seg.

Sluttavtalen sier at Jøsendal skal «i oppsigelsestiden fram til 31. januar 2021 (…) stå til disposisjon for fylkesordfører og utføre oppdrag knyttet til strategisk rådgivning og utredning som fylkesordfører har behov for», men han skal ikke være fylkesrådmann. Deretter får han utbetalt et engangsbeløp på kr 1.490.000, det vil si en årslønn. På toppen av dette får han kr 124.167 i måneden i tre måneder fra februar 2022, dersom han ikke har fått annet arbeid.

En sak har alltid flere sider. Jøsendal selv har vært relativt taus mens det har stormet. Det hender også at man gjør feilansettelser. At det ikke fungerer, og alle er enige om det. Det er helt fair. Det klaffer ikke alltid. Mye tyder på at det ikke er tilfellet her. Da hadde ikke denne saken kostet millioner. Mye tyder på at fylkeskommunen fikk en toppsjef som ikke samsvarte med stillingsutlysningen. Og at rekrutteringsprosessen ikke var god nok.

Det er helt vanlig at toppledere som «trekker seg» inngår sluttavtaler. Det er imidlertid verdt å minne om at sluttavtalen potensielt koster skattebetalerne over to millioner kroner, medregnet arbeidsgiveravgift. Dette er innbyggernes penger som de simpelthen ikke får noe igjen for. Fylkesordføreren derimot, får landet en avtale. Sammenholdt med allerede utbetalt lønn blir kostnaden per faktisk utførte rådmannsdagsverk høy. For høy.

Og så høy at vi forventer at fylkeskommunen tar dette ad notam i neste rekrutteringsprosess.

Les også
Dette sier de om fylkesrådmannens avgang
Les også
Slik er avtalen: Får årslønn på nesten 1,5 millioner kroner i sluttpakke
Les også
Fylkesrådmannen trekker seg – går på dagen