Kragerø bør ha sin egen legevakt

Vi registrerer i media at Ap og Høyre tenker høyt om satellittløsning for legevakten hvor Kragerø skal være en satellitt som går i bane rundt Heistad. Kragerø Frp mener at Kragerø er en selvstendig planet og fortjener sin egen legevakt.

Vi mener vi må ha en fullverdig legevakt på ettermiddag og kveld når det er høy aktivitet. Vi mener også at hvis kommunen skal inn og kjøpe legehjemler, så er det en mulighet for å se på om kommunen kan bruke styringsretten til å etablere et kommunalt legesenter med forskjøvet åpningstid, for eksempel i Sannidal og Kragerø. Dette vil kunne redusere trykket på legevakten på ettermiddag og kveldstid.

Vi mener at det er gode faglige og personellmessige grunner for at Kragerø ikke drifter en egen legevakt på natt utenom ferietiden. Med bakgrunn i antall henvendelser som i snitt er meget lavt på natt, mener Kragerø Frp at dette er en god løsning som sparer kommunens leger for utstrakt vaktbelastning for legevakttjeneste. Ambulansetjenesten har generelt blitt bedre og bedre og vil kunne kompensere legevakttilbudet på natt en tilfredsstillende måte.

I debatten som florerer er det mye av forutsetningene for en legevakt som ikke blir nevnt. Dette er ikke bare et spørsmål om penger, men i høyeste grad et spørsmål om Kragerø har leger nok til å ha en forsvarlig vaktbelastning med tanke på at det er en aldersgrense for når leger ikke kan pålegges legevakttjeneste, samt at legevakttjeneste medfører hviletid etter en vakt som rammer fastlegetilbudet dagen etter.

Kommunestyret har vedtatt følgende; 1. Det utredes alternativer til dagens organisering av legevakt. 2. Det utredes både egen regi og alternativer med andre. Alternativene er: Samarbeid med Bamble, Porsgrunn og eventuelt Skien, eventuelt en eller flere av disse med sikte på en felles løsning. 3. En helårs satellitt for Kragerø må vurderes.

Vi mener at en egen legevakt med nattjeneste i samarbeid med Porsgrunn og Bamble gir løsninger som er gode for Kragerø. Redusert nattevaktbelastning for fastlegene vil gi økt tilgjengelighet på dagtid, da nattevakt i dag medfører rett til fri dagen etter vakt og dermed fravær fra praksis påfølgende dag. Økt tilgjengelighet på dagtid vil igjen kunne redusere pågang på legevakt ettermiddag/kveld/natt.

Kommunen sparer også utbetaling av praksiskompensasjon for leger som tar fri etter nattevakt. Legevaktene vil trenge færre sykepleiere ved blant annet ferieavvikling, og det kan bidra til å redusere rekrutteringsutfordringer.

Ulemper som at innbyggere som vil få lengre reisevei til legevakt, samt kan gi redusert tilgjengelighet/beredskap enkelte netter er til å leve med. Grunnen til dette er at hvis man ikke får til et samarbeid med Bamble og Porsgrunn er alternativet for Kragerø faktisk legevakten i Skien. Lik det eller ikke.

Det å fortsette som før med tre legevakter bemannet med sykepleiere og leger på natt vil gi Kragerø-legene en svært høy vaktbelastning. Delvis på grunn at Drangedal har trukket seg ut av legevaktsamarbeidet i Kragerø. Et annet moment er at bakvaktkravet i akuttmedisinforskriften gjeldende fra 01.01.2020 vil gi betydelige økte utgifter i den enkelte kommune, og forventes å kunne gi særdeles høy vaktbelastning.

Harald Meidel

medlem utvalget for helse og omsorg

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Thorleif Fluer Vikre

leder Kragerø FrP