KRAGERØ OG SKIEN: Den beste løsningen er at Kragerø kommune straks går i dialog med Skien kommune for å sikre en tilknytning til Skien legevakt, mener Kragerø Ap. Bildet viser Skien interkommunale legevakt. Foto: Anniken Wathne

Kragerø legevakt må sikres fortsatt drift

Kragerø Arbeiderparti sitt klare utgangspunkt er at Kragerø sine innbyggere skal ha trygghet for at alle får den hjelpen som er nødvendig og skal sikres en beredskap som gir rask og effektiv hjelp ved behov.

For å få dette til må vi i Kragerø se drift av Legevakt og ambulansetjenesten under ett. Det er allerede trådt i kraft en ny forskrift for legevakttjenester og vi er nå på etterskudd for å få i havn en tilfredsstillende ordning. Ny forskrift betinger at Kragerø knytter seg administrativt til en større legevakt i samarbeid med andre kommuner.

Vårt mål og vår forutsetning for et legevaktsamarbeid er et fullverdig legevakttilbud i Kragerø på ettermiddag og kveld hele året, 24-timers legevakttilbud i sommer- og skuldersesong og en forsikring om at ambulansetjenesten kan gi et tilbud innenfor kravene om responstid for ambulansehjelp.

Kragerø Arbeiderparti er av den oppfatning at den beste løsningen er at Kragerø kommune straks går i dialog med Skien kommune for å sikre en tilknytning til Skien legevakt.

Det er flere årsaker til at dette er den beste løsningen: Skien legevakt er allerede etablert i nytt bygg ved siden av Akkuttmottaket til Sykehuset Telemark. Siljan, Drangedal og Nome kommune har allerede inngått avtale.

I forarbeidene til ny forskrift for kommunal legevakt er det anbefalt flere såkalte «kvalitetsindikatorer». I en av disse er det nevnt maksimal reisevei til en legevakt på 40 minutter. Skulle Kragerø gå inn i et samarbeid med Porsgrunn eller Bamble kommune om legevakt på Heistad eller Rugtvedt, vil vi kunne komme i den situasjonen at det er under 40 minutter til nærmeste legevakt. Dette kan i framtiden fort bli et argument for at det ikke er behov for legevakt i Kragerø.

Det har vist seg at det i store deler av året ikke er særlig behov for legevakt på nattetid. Akutte behov som oppstår på natta løses av ambulansetjenesten. Skulle det oppstå behov for legevakt på nattetid, vil Skien legevakt ha den fordelen at de ligger omtrent vegg-i-vegg med akuttmottaket på sykehuset. Avstanden til Skien legevakt vil da heller kunne utløse behov for heldøgns legevakttjenester deler av året.

Kragerø Arbeiderparti vil i forbindelse med behandling av legevaktsaken også be Sykehuset Telemark om en orientering knyttet til ambulanseberedskapen. Grunnet avstand til samarbeidende legevakt og akuttmottaket på sykehuset, er en god ambulanseberedskap en forutsetning for våre innbyggeres og våre gjesters sikkerhet.

Jone Blikra

Gruppeleder for Arbeiderpartiet