Krisetider med moralsk forfall

Hva er det som foregår i vår norske andedam? Det er lett å se at noe er galt. Alt var ikke bra før heller. Hva er det som har forandret seg? Jeg som er født på førtitallet har opplevd en kolossal endring i samfunnet.

Respekt for lærer, politi, prest og øvrighet var helt merkbar. Unge mennesker kunne ikke bruke tiden til å tenke på å underholdning og morsomheter. Moralske spørsmål var opplest og vedtatt. Offentlig diskusjon om alle mulige tenkelige og utenkelige forhold hadde ingen plass. Alle måtte finne seg noe arbeid. Strukturen i samfunnet var mye enklere å forholde seg til.

Ungdom i dag blir påvirket fra enormt mange hold. Filmindustrien f. eks. tester alle mulige grenser, såvel etisk og moralsk som teoretiske fiksjoner og visjoner. Filmene prøver sågar å bevege seg i ulike tidsepoker i samme film.

Hvis en skal ha et homogent samfunn må en ha visse basisverdier som alle kan akseptere og samles om. I og med at den kristne religion og tro på en Gud som styrte verden var dominerende var også basisen for felles verdier mer enhetlig. Valgmulighetene til å velge individuell livsstil var små. Bruken av de ti bud som er Moseloven var mer akseptert i skole og aviser. De kristne grunnverdier som vi kaller det i dag sto sterkere før. I dag er organisasjoner som FRI som står for polygami og valgfritt kjønn i ferd med å overta hegemoniet.

Ekteskapet mellom mann og kvinne slik vi kjenner det gjennom vår kristne kulturarv og litterære rikdom oppleves som en anakronisme fra fortiden. Er det et slikt samfunn vi ønsker, med helt nye og ikke testede samfunnsmodeller? All vitenskapelig forskning sier også at det er bare to kjønn. At hvert enkelt individ bedømmer hva som er best for en selv uten å se det samfunnsmessige ansvar vil også føre til oppløsning av samfunnet.

Per Thomas Søvde