REC Solar har besluttet å legge ned sin virksomhet i Norge. De ansatte i Kristiansand og på Herøya i Porsgrunn mister jobben.

Årsaken ligger i følge i styret i overproduksjon av silisium på verdensmarkedet, kombinert med høye produksjonskostnader og svingende kraftpriser i Norge.

Overproduksjon fra kinesiske konkurrenter kan vi ikke gjøre så mye med. Men svingende kraftpriser i Norge må vi svare for selv.

I Norge har det vært politisk valgt at vi skal redusere kraftoverskuddet og svekke kraftbalansen. Dessverre. Dette gjør nemlig prisene mer utsatt for store svingninger. Når REC Solar nå må erkjenne at prissvingningene gjør det uforsvarlig å drive industri framover, er dette i tråd med advarsler fra både NVE, Statnett og offentlig nedsatte utvalg. Nemlig at når kraftoverskuddet i Norge blir mindre på grunn av manglende produksjon, så vil prisene svinge mer.

Vi må ha større kraftproduksjon og bedre distribusjon av strøm for å holde prisene nede og tilgangen oppe. Det er den klare beskjeden fra myndigheter, direktorater og fagmiljøer.

Når vi skal fase ut fossil energi, behøver vi mer fornybar energi. De største klimatiltakene krever elektrisitet, og samtidig er kraftoverskuddet viktig for å holde prisene nede – og stå imot svingninger i Europa.

Prisene avhenger av tilgang. Tilgang avhenger av vær. All fornybar energi er væravhengig. Derfor må et fornybart energisystem basere seg på ulike typer vær som kan utfylle og avlaste hverandre.

Siden høsten 2021 har vi hatt et høyt prisnivå på energi i Europa og i Norge. Samtidig som de europeiske prisene skøyt i været på grunn av knapphet på gass, åpnet vi to nye utenlandsforbindelser og opplevde to tørre år i Norge. Dårlig produksjonskapasitet og stor utvekslingskapasitet satt oss i dårlig stand til å stå imot europeisk prissmitte. Da vi i fjor hadde tømt vassdragene i Sør-Norge, måtte vi stenge igjen av hensyn til forsyningssikkerhet for vinteren. Dermed økte knappheten og vi importerte strøm fra andre underskuddsområder i Europa til skyhøye priser.

Det har det siste tiåret vært en energipolitisk prioritering å kunne importere kraft når vi trenger det, for å bygge ut minst mulig selv. Det er også gitt tillatelse til å ta i bruk store mengder kraft uten planer for ny produksjon.

For dessverre har den store kraftmotstanden i Norge fått slå rot i politiske beslutninger. Også i Grenland. Derfor er det ikke planlagt ny produksjon som vil bedre kraftbalansen i Sør-Norge i overskuelig framtid. Men det er nok av forbruksplaner som vil svekke kraftbalansen og gjøre prissvingningene enda større.