Krystallnatten 9. - 10. november

LESERINNLEGG: Krystallnatten markerer overgangen for demoniseringen av jødene, som startet i 1933 ved Hitlers makt-overtakelse av Tyskland, til en systematisk forfølgelse som få år senere skulle resultere i Holocaust.

Bakgrunn: Den ytre foranledning for pogromene var drapet på den tyske legasjonssekretæren i Paris, Ernst Eduard von Rath. Drapsmannen var den 17 år gamle Herchel Grynzpan som var jøde, og var en hevnaksjon pga. den såkalte Polen-aksjonen som fant sted i Polen samme år, der 17.000 jøder ble drept, bl.a. Grynzpans familie.

9. november -38 innledet krystallnatten. Pogromen ble igangsatt av SA og SS samt en del av lokalbefolkningen. Om lag 100 jøder ble drept. Mer enn 1.400 synagoger, bedehus, forsamlingslokaler, flere tusen forretningslokaler, private jødiske leiligheter og jødiske gravsteder ble rasert. 10. november ble 30.000 jøder pågrepet og sendt i konsentrasjonsleirer. I løpet av samme måneden ble om lag 400 jøder drept.

Tyske styresmakter ga jødene skylden for ødeleggelsene, og jødene ble dømt til å betale 1 milliard Riksmark til den tyske staten. (Kilde: Norsk Leksikon.)

I en tid hvor antisemittismen stadig tiltar er det viktig å minne om de hjerteskjærende grusomhetene som fant sted for 81 år siden i Tyskland, og håpe og be om at slike tragedier ikke finner sted igjen, og at vår klode må bli et bedre og tryggere sted å være.

MARKERING: I fjor deltok bl.a. statsminister Erna Solberg i markeringen av at det var 80 år siden Krystallnatten. Foto: Marit Hommedal