GÅR NED: Sannheten er at klimagassutslippene går ned med Høyre i regjering, skriver Karoline Aarvold og Marius Roheim Johnsen. Foto: Varfjell Foto: Fredrik / NTB scanpix

Kutt utslippene, ikke utviklingen

I Varden 19.03 forsøkte Lisa Skinnarland og Mona Nicolaysen å svartmale Høyres klimapolitikk.

Det faller på sin egen urimelighet, for sannheten er at klimagassutslippene går ned med Høyre i regjering.

Fra 2018 til 2019 har klimagassutslippene gått ned med nesten fire prosent, samtidig som utslippene økte i Skien i samme periode. Utslippene har ikke væt så lave som nå på 27 år, og nedgangen i klimagassutslipp er tilnærmet dobbelt så stor nå som under den forrige regjeringen. Det viser at regjeringens klimapolitikk fungerer, og at det grønne skiftet skjer rundt oss hver eneste dag.

Elbilene suser lydløst forbi, biogassbusser ruller inn i stadig flere byer, ferjene blir elektrifisert i rekordfart, Norge kan bli testland for elfly og det har aldri vært billigere og enklere å ta buss i Grenland.

Unødvendig engangsplast blir forbudt, staten støtter strandryddeaksjoner med 65 millioner kroner i året, panten på flasker har økt til 2 og 3 kroner og Norge har fått på plass en global avtale for å bekjempe søppel i havet. Samtidig hjelper vi land med å bygge avfallshåndtering, slik at plasten ikke skal renne ut i havene.

Regjeringen har bevilget 16,8 milliarder kroner for å realisere et CO₂-fangst og -lagringsanlegg, og det er satt av rekordsummer til havvind, hydrogen og elektrifisering. Dette er drastiske virkemidler som bidrar til drastiske klimakutt. Det er med andre ord klimapolitikk som fungerer i praksis.

Det er dessverre ikke nok idealister i verden til å løse klimakrisen. Derfor mener vi det må være enkelt og lønnsom å velge grønt at selv de som ikke tror på klimaendringer skal velge klimavennlig – fordi det lønner seg. Slik kan det grønne skiftet være en fantastisk mulighet for Norge til innovasjon, utvikling av ny teknologi og bedre måter å gjøre ting på.

Samtidig mener vi at det er forurenseren som skal betale. Derfor blir det dyrere for bedrifter å forurense hvert eneste år. Vi men er det samme prinsippet må gjelde for privatpersoner også, for det burde ikke lønne seg å ta dumme valg på naturens bekostning.

Hvert år bruker Statens vegvesen rund 50 millioner på å rydde langs veien, og Oslo komme bruker rundt 200 millioner på å rydde gatene i Oslo. 43 prosent av plasten i havet kommer fra forsøpling fra enkeltpersoner på land, og forsøpling utgjør en enorm trussel for dyreliv og biologiske mangfold. Vi må selvfølgelig gjøre det enklere for folk å kaste søpla der den skal, men vi mener det også må koste noe å la være.

For Høyre er klimasaken like enkel å forholde seg til som en hval med magen full av plast. Derfor gjøre vi altså mye for å bekjempe begge deler, og vi regjeringen lanserte nylig klimaplanen for 2021 til 2030 som viser at vi ønsker å gjøre mer. Planen sier ikke bare noe om hvilke mål vi skal nå, men også hvordan vi skal nå målene. Det er historisk i norsk klimapolitikk.

Høyres klimaløsninger kommer med løsninger vi kan leve med over tid. De gjør det enklere for folk flest å ta klimavennlige valg, samtid som det blir dyrere å forurense. Derfor trenger både Skien, Norge og klimaet fire år til med Høyre og utslippskutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fylkestingsrepresentant, Karoline Aarvold H

Bystyrerepresentant, Marius Roheim Johnsen H