HYTTEHAUST: Kva er skilnaden på smittefaren frå koronaviruset nå og da privat hytteopphald blei forbode tidlegare i år? Jau, smittefaren er større no, meier Jon Ingebretsen. Foto: Hallo Varden

«Kva er skilnaden på smittefaren frå koronaviruset nå og da privat hytteopphald blei forbode tidlegare i år?»

Hytteopning - med større smitterisiko!

Kva er skilnaden på smittefaren frå koronaviruset nå og da privat hytteopphald blei forbode tidlegare i år? Jau skilnaden er at smittefaren og smitteomfanget lokalt, spesielt i det sørlege Vikenområdet, i Oslo og nokre andre byar, der dei fleste hyttefolka kjem frå, er større nå. Kanskje har helseberedskapen i hyttekommunane blitt betre gjennom erfaring, men kapasiteten er neppe serleg endra på grunn av kommuneøkonomien. Dessutan ønsker ein ikkje potensielle smitteberarar inn i til nå smittefrie kommunar i Distrikts-Noreg. Rådet bør vera: Ikkje reis ut frå ditt nære og tryggare heimstadområde, men gå gjerne på tur der. Er det dei få pengane hyttefolket legg att i kommunane som er avgjerande for hytteopninga og at ein er redd for å miste popularitet som hyttekommune?

Klokeleg og forståeleg nok stiller helsebyrådet i Oslo seg kritisk til at dei private hyttene blir tatt i bruk i haustferien og elles. Grunngjevinga er potensiell samanstimling og fest på hyttene og på hotell og fellesstader i hytteområda av ulike familiar og vener som kan gjere smittefaren overhengande. Som lekmann, men opptatt av folks liv og helse, stiller eg bare spørsmålet.

Jon Ingebretsen

Hva jeg ønsker meg til jul i år?

Jeg ønsker meg en ordfører

En ordfører som er klok og ydmyk for alt hun ikke kan

En ordfører som tenker seg om før hun handler

En ordfører som er undrende og lyttende

En ordfører som viser respekt i det hun sier og gjør

En ordfører som er ryddig på rollene sine, og hva hun bruker rollen som ordfører til

En ordfører som er bevisst sin lederposisjon

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En ordfører som streber etter å være en god leder

En god leder for alle

Skiensborger

VINDUSUTSIKT: Oransje vegger og matchende natur. Foto: Helene Thorsell

Fargen virker mer naturlig akkurat nå

Tidligere har jeg mislikt fargen på en vegg jeg ser fra leiligheten på Klosterøya, men nå synes jeg den faller godt sammen med naturen mot Ulefossveien.

Helene Thorsell