Ikke fornøyd: Vi ser med bekymring på at forslaget innebærer en innsnevring av utdanningsmulighetene for enkelte elevgrupper, skriver innsenderne. Foto: Fredrik Pedersen

Kvalitet koster - det er ungdommen som er vår felles framtid!

Vi tillitsvalgte for Utdanningsforbundet på mange av de ulike skolene i Vestfold og Telemark er bekymret for forslaget til skoletilbudsstruktur i vårt nye fylke. De økonomiske rammene skissert for sektoren er så smale at vi er redd for at den dårlige økonomien vil kunne føre til lavere gjennomføring og økt frafall av elever i videregående opplæring. Vi forstår at dårlig økonomi må føre til kutt, og at strukturelle grep kan være bedre enn ostehøvelkutt for å få et budsjett i balanse, men vi ber dere politikere om å prioritere vår sektor høyt – det er ungdommen som er vår felles framtid og frafall koster!

Forslaget til skoletilbud fordeler linjer og programområder mer mellom skolene enn hva som har vært tilfelle tidligere. For noen elever vil en slik linjefordeling føre til at flere elever får lengre reisevei, noe som gjør skoledagen ekstra lang og slitsom og kan gå på motivasjon løs. Erfaringen ellers er at mange elever i en slik situasjon velger en annen linje for å kunne gå på sin nærskole. Dette kan også ha uheldige konsekvenser for elevens mulighet til å fullføre videregående opplæring. I en helt ny SSB rapport slås det fast at en av de faktorene som har mye å si for elevenes mulighet til å fullføre videregående opplæring med fullført og bestått, er muligheten til å få innfridd sine ønsker mht. linjevalg. En utvikling i motsatt retning med hensyn til dette er altså uheldig.

I forslaget til tilbudsstruktur er det et uttalt mål at flere elever helst skal gå på yrkesfaglige studieløp, men vi er redd for at effekten av forslaget vil være at flere elever vil havne opp på studiespesialiserende, en linje de ikke i utgangspunktet er motivert for. En slik utvikling vil være oppskriften på økt frafall, og dessuten helt på tvers av uttalte politiske mål om satsing på yrkesfag. På lengre sikt vil det føre til at samfunnets behov for yrkesfaglig kompetanse ikke dekkes.

Elever i hele fylket har krav på et likeverdig opplæringstilbud, med mulighet for å velge mellom flere ulike utdanningstilbud. Vi ser med bekymring på at forslaget innebærer en innsnevring av utdanningsmulighetene for enkelte elevgrupper, som mister tilgang på opplæringstilbud dersom de ikke blir hybelboere. Hybeltilværelse er også noe som kan gi økt frafall for elever.

I fagfornyelsen er det kommet nye linjefag, og noen av disse foreslås ikke opprettet i vår region i det hele tatt. Dette finner vi underlig, siden administrasjonen på ingen måte kan vite om elever ville ønske og søke seg til tilbudet – fordi det ikke har eksistert før. Vi ønsker oss ikke en situasjon der det blir kamp mellom skoler om linjer og elever. Det vi ønsker oss er et godt opplæringstilbud, med tilgang på flere ulike utdanningsløp, for elever i hele det nye fylket vårt!

Avslutningsvis vil vi minne om at kvalitet koster!

Arbeidsplasstillitsvalgte for Utdanningsforbundet ved disse videregående skolene: Thor Heyerdahl, Sandefjord, Skien, Porsgrunn, Nøtterø, Horten, Færder, Bamble, Melsom, Sande, Greveskogen, Holmestrand, Skogmo, Vest Telemark, Notodden, Hjalmar Johansen, Kragerø, Nome, Bø, Re og Kompetansebyggeren.

Ikke fornøyd: Vi ser med bekymring på at forslaget innebærer en innsnevring av utdanningsmulighetene for enkelte elevgrupper, skriver innsenderne. Foto: Fredrik Pedersen