Foto: Alexander Lehmann

«La korset lyse på Skauen kirke!»

Korset på Skauen kirke og Kverndalen på 1950-tallet er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Lysende kors

Leser i avisa at en nabo blir sjenert av det lysende korset på den nye Skauen kirke.

Norge 2021 har et livssynsmangfold der vi tolererer og aksepterer hverandre. Men det betyr ikke at kristen tro eller andre religioner skal stues bort på i en anonym tilværelse på samfunnets mørkeloft. Tvert imot kan vi frimodig fronte våre livssyn på samfunnets mange arenaer med gjensidig respekt for de som tenker annerledes.

Kirkeklokker og lysende kors er en naturlig del av denne formidlingen, og jeg håper og tror at jeg har mange med meg i oppfordringen: La korset lyse på Skauen kirke!

Argus

Korset på Skauen kirkebygg

«Får naboen til å reagere» er overskriften på side 13 i Varden den 16. november. Jan Eilert Løvseth har skrevet brev til Skien kommune om korset til det nye kirkebygget til Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn på Skauen.

Han finner det to meter høye lysende korset på toppen av kirkebygget som svært sjenerende. Løvseth sier at flere i nabolaget oppfatter korset som ubehagelig. Fred Arve Fahre opplyser at kirken ved flere anledninger har dempet lyset på korset.

Videre opplyser han at det ble avholdt en nabofest i august, der 120 stykker var til stede. Da var det kun en nabo som mente at lyset var for sterkt, og det ble da dempet med 50 prosent. Dette bringer tankene tilbake til 2013.

Da murkorset på Gjerpen kirke ble malt over for å gjøre lokalet så livsnøytralt som mulig. Heller ikke da var alle helt fornøyd. Noen mente at det for framtiden burde festes en plate over korset. Debatten den gang var opprivende for mange, både troende og ikke-troende.

Enten vi kaller oss kristne eller ikke-kristne, er vel Norge fortsatt å regne med som et kristent land. Vårt samfunn er tuftet på en kristen tro, og vi har mange kulturskatter der korset og andre kristne symboler inngår.

Vi bør ha respekt for vår historie og tradisjoner. Vi har blitt et flerkulturelt samfunn, og vi legger på ingen måte noe bånd på andres livssyn og tradisjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De feirer sine høytider på sin måte, og har sine symboler som vårt samfunn godtar. Løvseth sier videre at det ikke er lysstyrken han reagerer på, men symbolikken.

Her henger jeg ikke med. Først sier at han finner det lysende korset på toppen av kirken som svært sjenerende, men lenger ned sier han at det ikke er lysstyrken, men symbolikken han reagerer på.

Vi går snart julen i møte. Da har korset en framtredende rolle, og da er det vel bare å si, på forhånd, god jul.

Kjell Fjelstad Lunde

En ordførers tabbekvote

Hvor mange ganger kan en ordfører gjøre alvorlige feil før det får konsekvenser?

Spørsmålet er berettiget etter den siste avsløringen av Foss Five og de famøse sms-ene hun sendte for å prøve å påvirke behandlingen av den pågående saken om naboens klagesak. Hvor hun også har personlige interesser.

Dette er så oppsiktsvekkende at det umulig kan passere uten noen form for konsekvenser.

At hun nå i ettertid sier at sms-ene var personlig, blir bare patetisk. At hun ikke på forhånd så at dette var langt utover det en ordfører kan tillate seg, får meg til å stille enda flere spørsmål på hennes syn om sin rolle som ordfører.

Dette får både pengegavene til Odd som hun personlig sørget for, og rekkverket på brua inn til byen som hun tok soloavgjørelser til, å framstå som småsaker. Og det var de hver for seg, faktisk ikke.

Å inneha vervet som ordfører krever mye, men å vise seg tilliten verdig, burde framstå som en av de viktigste sakene. Denne tilliten er nå så frynsete at det umulig kan være riktig at også denne saken bare blir en sak som hun og andre partikamerater ønsker skal gå over i stillhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne saken er så alvorlig at den krever konsekvenser.

Gro Ballestad

Parkering i Skien sentrum

Hvorfor ikke ta i bruk parkeringsplassene som båtturistene bruker når de er på tur med kanalbåtene om sommeren nå? Dette må kunne være et godt alternativ/supplement for de som ønsker å ta julehandelen i sentrumsbutikkene.

Per Myrvang, Skien

Nå er det vanlige folks tur!

De lyserød sosialistene i partiet som kaller seg Arbeiderpartiet, annonserte denne overskriften utallige ganger før valget. Jeg formelig så for meg disse sliterne, disse med oppbrettede skjorter, og træler i sine kraftige never.

Men hva opplever vi vanlige folk nå? Jo, det skal jeg fortelle disse annonsørene med træler helt andre steder enn i nevene. Tidenes høyeste strømpris, tidenes høyeste drivstoff pris, og snart tidenes høyeste matvare priser. Trolig vil skatter og avgifter nå nye høyder etter hvert. Det er logisk tankegang, med en rødere regjering enn på mangfoldige år.

Vi vanlige folk, vi med trælene på riktig sted, ja vi undres. For det er mer i vente i de kommende år. Verdensmestrene, ja disse livreddere av jorden, med den unge maskoten, med det gamle ansikt, som hærfører. De marsjerer i takt. Især unge mennesker skremmes, til muligens å utøve terror. Bak det hele står politiske ledere. Ledetråden er dollar, dollar og atter dollar.

Arne Eriksen

Kverndalen på 50-tallet

Her er to gamle bilder fra Kverndalen. Min søster er kledd i hjemmesydd bunad 17. mai 1952. I bakken bak henne kjørte vi spark og rattkjelke om vinteren. Bildet av min mor og meg (2 år) er tatt bak Skien kirke. På jordet bak oss er de nye blokkene bygd nå.

Rart å tenke på at der var det hester som vi ga gress, vi lekte rundt kirken, på torvet, fiskebryggene og jernbanen, som den gang lå nede ved bryggene. Siden vi bodde i Kverndalen var byen vår lekeplass.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ellen Irene Lunde

Foto: privat
Foto: Privat