Lekser: N/A Foto: Scanpix/Privat

Lærer: – Mitt ønske er at vi slutter med lekser

I dag rir jeg en av mine kjepphester, nemlig lekser i grunnskolen.

I Norge er vi stolte av å ha en enhetsskole. En skole hvor alle skal med, og forskjellene skal være så små som mulig. Likevel viser elevundersøkelsen at motivasjonen for skolen synker for hvert år. Likevel rapporterer mange ungdommer om press og stress i forhold til skole og skolearbeid. Likevel er forskjellene økende.

En av grunnene til at forskjellene øker er lekser. En av grunnene til at det er stress i skolen er lekser. En av grunnene til at motivasjonen synker er lekser.

Elever i dag har en helt annerledes skoledag i forhold til foreldrene sine. Den kan ikke sammenliknes. Tempoet, informasjonsmengden og kompleksiteten er mangedoblet. Det som står i læreboka er ikke nødvendigvis sant, læreren kan ikke alt og det kommer noe nytt hele tiden.

Hvilken funksjon skal leksene ha? Hvor mye mer klarer elevene i grunnskolen å prestere etter at det har ringt ut fra siste time?

Lekser øker forskjellene i samfunnet, fordi alle har ikke tilgang til samme hjelp. Noen kan få hjelp i alle fag, på alle nivå i grunnskolen, men hva med alle de som ikke har det? Da skolen var på rødt nivå, og det var hjemmeskole over Teams, ble det stadig dratt fram at elevene mistet verdifull læring og fikk kunnskapshull vi nå må jobbe for å tette. Hvorfor? Fordi læreren ikke var fysisk tilgjengelig, og elevene i stor grad ble overlatt til seg selv. Men lekser skal vi ha? Selv om du ikke kan få hjelp. Selv om læreren ikke er der. Selv om du kanskje ikke har et eget rom hvor du kan sitte i fred å jobbe.

Så vil noen si at det er viktig at elevene er forberedt på hvor mye jobb det blir på videregående, spesielt hvis du skal gå studiespesialisering. Men videregående velger du selv. Velger du å gå studiespesialisering, bør noen ha fortalt deg at du nå velger en linje som vil kreve mye jobb, inkludert lekser. Men er det riktig at alle elever i grunnskolen skal ha lekser, fordi noen skal gå studiespesialisering?

Jeg blir oppgitt når det foreslås at skolen skal få hjemmel i loven til å pålegge elever lekser. Mitt ønske er at vi slutter med det på alle skoler. Det betyr ikke at elevene vil slutte å jobbe med skole på fritida. Det vil være framføringer som blir øvd på, prosjekter som blir jobba mer med. Forskjellen er at dette vil elevene ha mulighet til å velge. Ingen vil sette anmerkninger på manglende lekser, og ingen vil grue seg til å komme på skolen fordi de ikke har fått gjort leksa si.

Jeg tror dette vil minske presset mange elever opplever, slik at de kan senke skuldrene litt når skoledagen er over. Det vil motvirke at skolen er med på å øke ulikhetene i samfunnet, og ikke minst tror jeg at motivasjonen for skolen vil øke.

En meget dyktig og pliktoppfyllende elev jeg hadde for mange år siden sa noe jeg har lagt meg på minnet "Men Hege, ingen liker lekser...."

Artikkelen fortsetter under annonsen.