Legebil godt alternativ til luftambulanse i øvre Telemark

Faglige betraktninger rundt prehospitale ressurser i Telemark

Vi registrerer et stort engasjement rundt de prehospitale spesialressursene i vårt område, og da spesielt i øvre Telemark. Videre ser vi at det er mange agendaer i de siste dagers meningsutveksling, men er ikke sikre på at alle disse nødvendigvis kun er knyttet til å gi de beste helsetjenester for hele vår befolkning.

En spesialressurs i øvre Telemark bør komme på plass, men fra vårt ståsted er det ikke avgjørende om ressursen er i luften eller på bakken. En bilbasert tjeneste kan ha noen fordeler framfor en helikoptertjeneste (tilgjengelighet, pris), og sammen med allerede eksisterende helikopterbaser mener vi at hele Telemark vil være godt dekket.

Anestesibemannet legebil i Telemark. For snart ett år siden fikk Sykehuset Telemark en anestesibemannet legebil. Hittil har den hatt om lag 900 oppdrag i hele Telemark. Bilen er bemannet med en anestesilege og en ambulansearbeider. De er godt trente til å håndtere kritisk syke og skadde med avansert medisinsk behandling. Bilen er utstyrt slik at vi kan gjøre de samme medisinske tiltakene som en luftambulanse. Eksempler på dette er blant annet respiratorbehandling i narkose, blodoverføring og livreddende kirurgiske prosedyrer.

Opprettelsen av legebilen har ført til at kritisk syke får raskere behandling av legespesialist, og dette har kommet befolkningen i hele Telemark til gode. Ved flere anledninger har bilen kjørt for å møte ambulansen fra øvre deler av fylket. I tillegg har den tatt oppdrag slik at helikopteret kan være i beredskap for andre oppgaver. Bilen er dessverre ikke døgnbemannet på grunn av manglende finansiering.

Tilgang på prehospital spesialressurs i øvre deler av fylket. Luftambulansene skal nå 90 prosent av befolkningen innen 45 minutter. En del av befolkningen i Telemark nås ikke innenfor dette tidsrommet. Vi som jobber på den anestesibemannede legebilen har også hatt oppdrag i denne delen av fylket, og vi ser at det bør være bedre tilgang på slike ressurser også her. Det er viktig at det legges medisinskfaglige føringer til grunn når det skal velges spesialressurser og plassering.

En biltjeneste er ikke væravhengig, og den omfattes ikke av de samme strenge reglene for flytid som et helikopter. En anestesibemannet legebil vil kunne ta flere lokale oppdrag enn det man kan forvente av helikoptertjenesten. Legebilen kan sette i gang behandling og overføre pasienter til et helikopter der det er hensiktsmessig å korte ned transporttiden.

Luftambulansene gir som kjent rask transport ved store avstander. De styres av en egen luftambulansekoordinator i Oslo og benyttes der behovet er størst. Selv om et helikopter er plassert i øvre deler av Telemark, vil ikke de fleste oppdragene være lokale, men for pasienter i andre deler av Telemark, Agder, Vestfold og kanskje deler av Vestland fylke.

Vår faglige mening. Det er behov for bedre tilgang på prehospitale spesialressurser i Telemark. Tjenesten vi har etablert fungerer godt, men har en stor svakhet ved at den ikke har døgnkontinuerlig drift. Vi mener det må være døgnkontinuerlig drift på denne tjenesten og at den bør utvides med ytterligere en ressurs i øvre Telemark. En bilbasert tjeneste plassert i øvre Telemark vil kunne dekke behov sammen med eksisterende luftambulansestruktur på en god måte og er en rimeligere løsning enn en ny luftambulansebase.

BIL LIKE BRA: De tre anestesoverlegene som har skrevet innlegget mener, rent faglig, at en anestesibemannet legebil i øvre Telemark vil dekke behovet sammen med eksisterende luftambulanse. Foto: Gorm Kallestad