annonse

Bellona: Vi forholder oss til sak og fakta

DEPONI
DEPONI: Gruvene under Norcem kan fortsatt bli brukt til deponering av farlig avfall. (FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM)

+ Bellona registrerer at det publiseres innlegg i avisen Varden med en rekke påstander om oss. Vi aksepterer at motstanderne av deponi i Brevik står fritt til å komme med sine synspunkter. Det siste innlegget av Per Svenkerud er imidlertid en røre av diverse udokumenterte påstander blandet sammen med 10-15 år gamle mediesaker.

  • Leserinnlegg