annonse

«Byliv og aktivitet tett opp mot sykehjemmet er positivt for både demente og andre pasienter»

SKRIVER OM SYKEHJEM:
SKRIVER OM SYKEHJEM: Leder i hovedutvalg for helse og velferd, Trine Almenning, (Ap) og ordfører Hedda Foss Five (Ap) (Foto: Jan Bjørn Taranrød)

Kverndalen bo- og behandlingssenter : Ja, det er navnet på Skiens nye sykehjem. Debattene har vært lange og meningene mange.

  • Leserbrev

Det er alltid motsetninger og delte meninger når det kommer til lokalisering av offentlige bygg, det er helt naturlig. Vi har forskjellige preferanser, sånn sett vil det antakelig aldri være mulig at alle er enige i slik forbindelse. 

Da vi skulle bygge det forrige sykehjemmet i Skien, Lyngbakken Bo- og behandlingssenter, som i dag er et svært populært og anerkjent sykehjem, opplevde vi også mange og tøffe meningsutvekslinger blant befolkningen og i bystyret i forkant.

Det er mange forestillinger, meninger og påstander knyttet til dette og sykehjemssituasjonen i Skien. Det kan derfor være greit å komme med noen oppklaringer:

Sykehjemsplasser generelt:

Skien har per i dag 399 heldøgnsomsorgsplasser for målgruppen. Det nye sykehjemmet bygges for totalt 130 plasser. Gjerpen sykehjem blir nedlagt når nytt sykehjem er på plass. 65 av plassene skal dekke opp for dette. Da står vi igjen med en netto på 65 nye plasser. Så fra 2022 vil det totalt være 464 sykehjemsplasser i kommunen vår. Vi vil også få en flott kombinasjon av bynære og mer landlige plasser, som gir våre eldre og deres pårørende valgmuligheter.

Dobbeltrom: 

Det bygges 8 nye dobbeltrom i det nye sykehjemmet. Disse plassene kommer i tillegg til de øvrige 130 som bygges. Disse bygges IKKE for at personer skal plasseres i dobbeltrom. De bygges fordi vi har vedtatt en «Samboergaranti». Denne betyr at dersom partnere, som har rett til sykehjemsplass samtidig, skal få muligheten til å bo sammen dersom det er ønskelig. De store rommene vil også bli brukt dersom det er pasienter som har ekstra stort behov for hjelpemidler. 

Støy:

Med dagens byggestandard vil ikke dette bli et problem. Dagens bygg er så og si totalt lydisolert og er også bygget slik at lufting ikke skjer via åpne vinduer, men via gode og moderne lufteanlegg.

Mørke ganger:

Tegninger og skisser av det nye sykehjemmet er ikke klare. Fylkeslegenes uttalelse knyttet til dette er basert på en skisse knyttet til romfordeling hvor vinduer ikke er tegnet inn. Alle rom og ganger vil naturligvis ha vinduer. 

Sikkerhet og åpne dører:

Alle sykehjem bygges for å ivareta pasienten. Mange av dagens og fremtidens pasienter er demente. Det er gode systemer og teknologi for å sikre trygghet for pasienten og pårørende i denne forbindelse. Dette er ivaretatt i alle sykehjem i dag og vil også bli i varetatt i det nye sykehjemmet. Det finnes mange urbane sykehjem i andre byer, der viser erfaringer at det er vel så trygt for pasientene i en by hvor det ferdes mennesker rundt sykehjemmet til enhver tid, kontra sykehjem som ligger i utkantstrøk. Pasientsikkerheten vil bli ivaretatt ut fra gjeldende lover og regler forøvrig. 

Pub-besøk og shopping: 

Det er ikke tenkt at de eldre nødvendigvis skal bli storforbrukere av butikker og restauranter. Det har aldri vært et argument for oss. Derimot er det mange positive sider ved å ha sentrumssykehjem. Byliv og aktivitet tett opp mot sykehjemmet er positivt for både demente og andre pasienter. Man vil bruke nærmiljøet og byrommet i pleie og aktivitet på samme måte som man gjør ved institusjoner som ligger mer landlig. Det er ikke begrensende, men tvert i mot gir det muligheter. 

Hage og uteområder:

Kverndalen er per i dag ikke en plass vi vil kalle frodig. Dette vil bli svært annerledes når nytt sykehjem kommer på plass. Hagen i sykehjemmets front vil være møteplass for både byfolk og beboere. Det vil bli både beplantning og asfalterte områder hvor det vil være praktisk og lett å ferdes med hjelpemidler. Frivillighet, kultur, beboere og besøkende vil bruke området i og rundt til å skape hyggelige og urban stemning. Det vil også bli lagt til rette for næringsvirksomhet - her kan frisør, fotpleie eller konditori etablere seg og bli et hyggelig møtested for de samme gruppene. I tillegg vil det bli bygget terrasser som vil bli hager og uteplasser i de øvrige etasjene av sykehjemmet. Disse vil naturligvis være sikret slik at det er helt trygt for både beboere og pårørende å ferdes. 

Politiske vedtak: 

Det er et sterkt, tverrpolitisk vedtak som ligger bak lokaliseringen. 45 av bystyrets 55 representanter har gått inn for dette. De resterende 10, primært Høyre-representanter, ønsket 65 plasser i Kverndalen og 65 plasser i Slemdalsgate.  

Vi forventer ikke at alle skal bejuble plasseringen av vårt nye sykehjem. Men vedtak er gjort, arbeidet er i gang og om under tre år vil vi ha 65+ 8 (dobbeltrom) nye sykehjemsplasser, samt 65 nye plasser for de som ligger på Gjerpen i dag - klare til benyttelse for innbyggerne våre. Det håper vi alle klarer å være glade for!

Hedda Foss Five, ordfører Skien kommune

Trine Almenning, hovedutvalgsleder Helse og Velferd, Skien kommune

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse