annonse

Gullbring: Pengene til gjennomgangen har vært bortkastet

Gullbring
Gullbring: (Foto: Andreas Soltvedt/Arkiv)

Gullbring a/s er økonomisk konkurs uten penger til daglig drift, uten penger til å betale gjeld og uten penger til betale for mange års forsømmelser av vedlikehold på utstyr og bygninger.

  • Leserbrev

For å unngå stenging er kulturanlegget avhengig av midlertidig kassakreditt fra kommunen for å betale løpende regninger.

Hvordan i alle dager kunne en slik elendighet oppstå, og hva må nå til for å bringe Gullbring på fote og for å skape en ny og bedre framtid for det som kalles juvelen i Bøsamfunnet

I fjor høst engasjerte kommunen et konsulentfirma til å gjennomgå hele drifta på Gullbring.   I dette lå det selvsagt en implisitt antydning om at løsningen på problemene var å finne i Gullbring selv, dvs hos de som  hadde ansvaret for virksomheten, nemlig styre og ledelse.

Etter å ha brukt mer enn dobbelt av avtalt tid, sier konsulentfirmaet det alle viste på forhånd, nemlig at kommunen har systematisk sulteforet Gullbring over mange år, at en sunn drift under slike forhold har vært en umulighet. Et ferskt eksempel. Våren 2018 fikk ordføren et forslag om at betydelige penger kunne spares ved å la Gullbring overta kinodrifta. Ingenting skjedde. At samme forslag nå dukker opp hos konsulenten er fornuftig, men lite nytt.   

Sagt i klartekst. Pengene til  gjennomgangen  har vært  bortkastet og penger og krefter burde heller vært satt inn på å finne ut av hvordan kommunen gjennom sulteforingen  av Gullbring selv bidro til den situasjonen kulturanlegget nå står oppe i.

Er så styret ved Gullbring helt uten ansvar.  I ettertid er det par, tre forhold som burde vært gjort annerledes. Overfor eier gav styret gav uttrykk for at vi trodde drifta ville være i balanse ved utgangen av 2018.  Dette var urealistisk. Fordi Gullbring vart medlem av en privat arbeidsgiverorganisasjon  tillot vi lavere lønninger til ansatte enn tilsvarende i kommunen . Det burde vi ikke gjort, særlig tatt i betraktning den dugnadsånd og innsatsvilje de ansatte la til grunn. For det tredje burde styret alt for et år siden gitt klar beskjed om at styret ville fratre dersom kommunen ikke ordnet opp i det finansielle uføret. Vi var naive og at trodde informasjon om situasjonen var tilstrekkelig

Hva skal så til for å bringe Gullbring  inn i et nytt og bedre spor?

For det første. Kommunestyret må nå en gang for alle gi Gullbring et bærekraftig finansielt grunnlag

Deretter. Slutt å tukle med dagens organisering av Gullbring.  La ting være som de er. Er det ikke skapt nok arbeidsuro for de som jobber på kulturanlegget. Dagens enkle organisering med helhetlig ansvar for drifta og klare rapporteringslinjer er den som tjener kulturanlegget best.

For det tredje. Kommunestyret må kreve et bedre og tettere samspill mellom eier og kulturanlegg. I tillegg til dagens praksis, bør disse praktiske tiltakene gjennomføres

Ordfører og Gullbring forpliktes til å ha kvartalsvise eiermøter som referatføres. En gang hvert halvår gir ordfører en orientering til formansskapet både om drifta og den finansielle situasjonen ved anlegget.

Med disse tiltakene på plass tror jeg kommunestyret vil ha gjort den oppryddingen som trengs og som folk i kommunen forventer.

Hva så med framtida  for Gullbring?

Er ikke tida nå kommet til å kunne enes om at kommunens nye bibliotek og Gullbring burde knyttes sammen. Ingen ting vil være   mer egnet til å utløse optimisme, pågangsmot og framtidstro i dagen noe mismodige situasjon for Gullbring.

På den måten kan Gullbring endelig bli  bli det komplette kulturanlegget og samlingspunktet i Midt Telemark som mange har ventet på.

Kjære politikere i den nye kommunen. Kommunevalget nærmer seg. Veien er åpen for politiske initiativ.

Arne Rui

Tidligere styreleder Gullbring kuluranlegg

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse