annonse

Hvorfor sandtak der det er mest negativt?

Omstridt før også
Omstridt før også: (Foto: Tore Svarverud)

Kommunen har besluttet å åpne for uttak av sand på et nytt område på Geiteryggen. Vi har noen spørsmål og noen kommentarer i den forbindelse.

  • LESERBREV

Kommunen har selv bestilt en konsekvensutredning fra Feste Landskapsarkitekter i forbindelse med sandtak på Geiteryggen, men velger å legge nytt sandtak på akkurat det området som utredningen slår fast at er det verst tenkelige grunnet store, negative konsekvenser for friluftsliv, støy, støv, miljø, verneverdier osv.. Vi lurer på hvorfor kommunen ikke følger rådene fra rapporten de selv har bestilt?

Politikerne er de som tar avgjørelser i slike saker og de baserer seg på saksfremlegg fra rådmannen. Fordi det er så viktig at saksfremleggene speiler virkeligheten på en sannferdig måte, sier kommuneloven at rådmann plikter å opplyse om alle kjente konsekvenser og motforestillinger. I dette tilfellet har ikke rådmannen lagt frem en eneste av de mange negative konsekvensene i sine saksfremlegg – vi lurer på hvorfor?

Rådmannen mener politikerne er informert om alle de negative konsekvensene – vi lurer på hvor i saksdokumentene dette fremkommer? Vi har lest alle papirer i saken fra 2016 til 2019 og der står ikke negative konsekvenser nevnt med ett ord.

Rådmannen har ikke selv lest Feste-rapporten, som saken skal bygge på. Sanden på Geiteryggen er en stor ressurs av nasjonal, regional og lokal betydning – bør ikke forvaltningen av dette felles gode ivaretas av ansvarlige funksjonærer som sørger for å sette seg inn i en så viktig sak? Skien kommune har nylig blitt idømt en bot på mange hundre tusen kroner for ulovlig virksomhet i det samme området – burde ikke rådmannen ta ansvar for å være godt orientert i denne saken for å forhindre en ny skandale og nye skampletter på Skien kommunes renomé?

Fylkesmannen sier han primært vil anbefale å spare dette unike naturdområdet, men rådmannen unnlater å nevne også dette i saksfremleggene – hvorfor?

Rådmannen mener vi som reagerer på nytt sandtak burde reagert tidligere; han hevder saken ble sendt på høring i lokalutvalg og at vi skulle protestert da kommunens arealplanen ble varslet. Vi lurer på hva han mener; hvordan skulle lokalutvalget fått vite om denne saken når sannheten er at saken ikke er sendt på høring?

Og hva skulle vi reagert på i arealplanen? Planen sier bare at området skal være en sandreserve og ber om at det utredes bruk av reserven i et langtidsperspektiv. Vi er ikke imot en utredning av en fornuftsbasert bruk av sandreserven i et langtidsperspektiv – tvert i mot; vi ønsker en helhetlig forvaltningsplan som sikrer at alle interesser blir hørt og ivaretatt på best mulig måte.

Rådmannen mener Feste-rapporten er en utredning av overnevnte langtidsperspektiv, mens Feste selv slår fast at rapporten kun er et mulighetsstudie over forskjellige scenarier – er det ikke lite tillitsvekkende at rådmannen ikke forstår hva en utredning innebærer?

Rådmannen hevder verneverdier er ivaretatt, men sannheten er at det planlagte området for uttak ligger midt i et viktig geologisk verneområde, i tillegg til at området er beskrevet i kommunens egne plandokument som et friluftsoråde av særlig stor betydning som ikke skal brukes til andre formål. Vi lurer på hvordan han får dette til å henge dette sammen?

Rapporten fra kommunerevisjonen i sandtak-skandalen kommer med knusende kritikk av Skien kommunes håndtering av sandtaksakene og påpeker at begge saker (både den forrige og den nye) preges av svært mangelfulle saksfremlegg og at dette er i strid med kommuneloven. Når kommunerevisjonen allerede har påpekt dette, hvordan kan vedtakene basert på disse mangelfulle saksfremleggene fortsatt være gyldige? Hvorfor tar ikke kommunen kritikken fra Kommunerevisjonen på alvor og rydder opp i sandtaksaken?

Avslutningsvis vil vi minne Skien kommune om at den første sandtaksaken ennå ikke er ferdig avsluttet og at nok en dom er varslet i saken. Hadde det ikke vært en god idé å rydde opp i denne skandaløse bruken av fellesgodet på Geiteryggen før man setter i gang en ny like forhastet som sist?

Tilliten vår er tynnslitt etter den forrige skandalen og etter å ha lest kommunerevisjonens rapport om denne, må vi dessverre si at vi ikke lenger stoler på at Skien kommune er seg sitt ansvar bevisst og forvalter våre felles interesser på best mulig måte.

Geir Olav Vinsnes, for gruppa mot sandtak på Varpet/Geiteryggen på Facebook

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.