annonse

Ikke la kommunene overta

Stor motstand
Stor motstand: Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for den offentlige tannhelsen til kommunene møter motbør blant mange, blant annet tannlegene. illustrasjons (Foto: Lise Åserud / SCANPIX)

Regjeringen vil flytte ansvaret for den offentlige tannhelsen fra fylkeskommunene til kommunene. Stort sett alt av høringsinstanser er negative til dette.

  • LESERINNLEGG

Kjære stortingsrepresentanter fra Telemark og særlig Geir Bekkevold fra KrF. Denne våren skal Stortinget behandle proposisjon 71L om flytting av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkene til kommune.

Man kan som voksen selvsagt mene mye om kostnadsnivået ved å gå til tannlegen, men denne saken gjelder ikke prisen friske, voksne pasienter må betale. Denne saken gjelder den offentlige tannhelsetjenesten som yter gratis tilbud til skolebarna opp til 18 år, psykisk utviklingshemmede over 18 år, eldre, uføre og langtidssyke på institusjon og under hjemmesykepleien. Vi i Den norske tannlegeforening liker å kalle dette den norske tannhelsemodellen. Den har vært medvirkende til en tannhelse i verdensklasse, og resultatene fortsetter å bli stadig bedre.

Den offentlige tannhelsetjenesten er i dag organisert av fylkeskommunene og har ført til stabile, robuste fagmiljøer ute i fylkene med god tannlegedekning/spesialistdekning over det ganske land og med en stadig bedring av tannhelsen til ungdommer. Regjeringen ønsker forslaget til Stortinget å flytte alt fra fylkene og ned til kommunalt nivå, uavhengig av størrelse på kommunen.

Fra 19 fylker til 350 kommuner. Heretter skal Siljan, Nissedal og Fyresdal og alle de andre kommunene i Telemark måtte knytte til seg tannlege som skal yte gratis tilbud til de forannevnte gruppene. Fyresdal har 1.307 innbyggere, hvor mange som har rett til gratis tannlegehjelp vet jeg ikke. Hvordan kommunen skal løse dette vet jeg heller ikke.

Kan man forsvare dette? Regjeringen sier selv at det er en sentral forutsetning for flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkene til kommunene at regionsreformen skaper færre, men større og mer robuste kommuner. Kommunesammenslåinger har vært en av premissene for flyttingen. I Telemark har dette skjedd kun mellom Bø og Sauherad.

Kan man si at forutsetningen ikke er innfridd? Stort sett alt av høringsinstanser er negative til overflyttingen. Det gjelder samtlige arbeidstakerorganisasjoner innenfor feltet som Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening, Fagforbundet, Delta og Parat. Kommunenes Sentralforbund er enstemmige negative. De odontologiske fakultetene i Norge er negative, særlig med tanke på å opprettholde ett godt faglig tilbud til befolkningen. Fylkeskommunekollegiet er imot og kun en håndfull av de største kommunene mener de kan klare å ta over ansvaret hvis de får en fullfinansiering av tjenesten, noe som ikke regjeringen har lagt inn.

Kan man si at overflyttingen setter på spill den norske tannhelsemodellen og de gode resultatene den har oppnådd? På Stortinget er alle opposisjonspartier imot denne overflyttingen, men mer interessant er det at regjeringens støttepartier, Venstre og KrF heller ikke ønsker dette.

Venstre vedtok på sitt landsmøte i vår at partiet ønker å: «videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten». KrF er imot og har alltid vært imot å flytte tannhelsetjenesten ned til kommunene, snarere er det viktig å styrke de nye regionene med oppgaver. Geir Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF har sagt følgende: «Regionreformen er et særdeles viktig grep i distriktspolitikken. Større regioner enn dagens fylkeskommune må få tilført flere oppgaver fra staten, noe som både er en demokratisering og en styrking av den regionale utviklerrollen.»

Kan man håpe på at Venstre og KrF står på det de mener og stopper overflyttingen av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene og lar oppgaven bli på regionsnivå?

Terje Fredriksen

Tannlege og leder Telemark tannlegeforening

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse