annonse

Ja til ny idrettshall

SKATEPARK:
SKATEPARK: "Det er faktisk mulig å finne penger til en ny idrettshall på Kalstad, men det krever bedre prioriteringer fra kommunestyret", skriver Thorleif Fluer Vikre (Frp) i innlegget. (Foto: Privat)

Det er faktisk mulig å finne penger til en ny idrettshall på Kalstad, men det krever bedre prioriteringer fra kommunestyret.

  • Leserinnlegg

Kragerø FrP mener treningshall er viktig for mange og støtter prosjektet. Det er muligheter innenfor omprioritering på investeringsbudsjett og drift for å få dette til. På investeringsbudsjettet hvor kommunestyrets illrøde flertall allerede har bestemt seg for å låne penger til er det to tiltak som merker seg ut. Ap og Rødt med følge av Sv og Miljøpartiet har bestemt seg for den fantastiske utopiske ide at et skateanlegg i betong til 7- 8 millioner skal føre til økt tilflytting til Kragerø. Det er selvsagt bare politisk tullball. Folk kan flytte til et sted hvis det er nye gode jobber i næringslivet og gode boliger. Kommunestyret har også bestemt at det er viktig for byen at stasjonsbygningen i sentrum skal være i kommunalt eie og handlet denne inn for i overkant av 5 millioner kroner. I dag så er det begrenset med bruk av bygningen og den bruken som kommunen selv utøver vil utløse en investering på om lag 13 millioner kroner ifølge Rådmannen for å tilrettelegge bygget for universell utforming.

Etter det jeg har grunn til å tro driver kommunen en ulovlig virksomhet i bygget som krever bruksendring. Det er etablert kommunale arbeidsplasser i bygget uten at det er bruksendret og tilpasset krav i teknisk forskrift. Ved å selge bygget og slippe påkosten på 13 millioner kan kommunen stable på beina 18 millioner pluss "skate betongkolossen" på Kalstad til 7-8 millioner. Jeg og Kragerø FrP har tro på at man kommer langt med en hall med 25 millioner kroner pluss eventuelle spillemidler. Rådmannen har i sak til kommunestyret regnet seg frem til at en fullverdig hall koster 48 millioner. Trekker man fra merverdiavgiften er man på 38 millioner og trekker man så av 10 millioner i spillemidler er man nede på litt over 28 millioner. De siste millionene som trengs kan jo enkelt fremskaffes ved at kommunen lar være å kjøpe opp et privat septik firma som Ap, Rødt og Sv har vedtatt at skal kommunaliseres.

På kommunens driftsbudsjett er det også ting å ta tak i som kan skaffe driftsmidler til en hall.Kragerø kommune kan ifølge rapporter som har sammenlignet Kragerø med andre kommuner i samme størrelse (K11) drives nesten 50 millioner kroner rimeligere enn dagens drift.

Fra en rapport (RO nov 2018) kommer det frem at til og med innenfor helse kan det driftes bedre i Kragerø kommune. Sitat: "Driftsutgiftene pr. sykehjemsplass på sykehjemmet i Kragerø er økt kraftig i perioden 2015-2017 og ligger vesentlig høyere enn sammenlikningskommunene. Brutto driftsutgift pr. plass er 228 000 kr. høyere enn gjennomsnittet i K11. Med 45 plasser utgjør denne differansen ca. 10 mill. kr."

Jeg forstår at ting tar tid i kommunen, men det er faktisk en politisk oppgave å sette kursen. Slik som Arbeiderpartiet og Rødt styrer denne byen er det bare en ting som er sikkert, og det er at eiendomsskatten din vil øke for å betale for lite effektiv drift og manglende tilrettelegging for næringslivet.

Thorleif Fluer Vikre

Leder i Kragerø FrP og 5. kandidat ved kommunevalget.