annonse

– Jeg innrømmer med glede og stolthet at jeg er en av dem som stemte for sykehjem i Kverndalen

SLIK KAN DET BLI:
SLIK KAN DET BLI: Sykehjem Kverndalen (Foto: ILLUSTRASJON AV BØRVE OG BORCHENIUS)

Jeg leser med stor interesse alle meninger om nytt sykehjem i Kverndalen i Skien

  • Leserbrev

Debatten blir veldig merkelig for meg. Mange som uttaler seg sier at de ikke vil bli "plassert" i Kverndalen, heldigvis noterer jeg meg at en del også er glade for at det kommer sykehjem midt i byen, selv om dette ikke skaper de store overskriftene i avisene.

Jeg innrømmer med glede og stolthet at jeg er en av dem som stemte for sykehjem i Kverndalen, både i Helse og Velferd, samt i bystyret. 

Plassering av sykehjem og andre kommunale tjenester vil alltid skape debatt, heldigvis, det viser bare at innbyggerne i byen vår er interesserte og har meninger. Det gleder meg at engasjementet er stort i byen vår. Men, det fremkommer så mange påstander som får lov til å stå uimotsagt at jeg velger å skrive litt om dette.

Først og fremst; enkelte er "redd" for å bli plassert på dette sykehjemmet og ikke være i landlige omgivelser. La meg oppklare dette med det samme: det er fullt mulig å søke seg til ønsket sykehjem. Når tiden er inne og man skal søke plass, uttrykker man ønske til bestiller-kontoret i kommunen om hvor man ønsker plass. Det kan godt være det tar litt lenger tid før man får plass, da det av naturlige årsaker må bli en ledig plass der hvor man ønsker. Ingen kan heller ikke tvinges til å bo på et sykehjem man ikke ønsker å bo på. Såfremt man ikke er umyndiggjort og pårørende søker plass på et bestemt sykehjem og får plass der.

Det snakkes mye om uteplass og lys, lenge før man har sett arkitektenes løsninger på dette. Sentrale sykehjem i bysentra er altså ikke en ny oppfinnelse. Det finnes i mange byer rundt omkring i Norge og utlandet. Det blir altså ikke brøytet ny mark her, dette er ting som arkitekter og prosjektledere har mye informasjon og kunnskap om, jeg er overbevist om at dette blir hensyntatt i prosjektet.

Et sykehjem i Kverndalen vil være et supplement til eksisterende sykehjemstilbud i Skien kommune. Dersom man ønsker å bo landlig finnes det et stort utvalg av sykehjem som man kan søke seg til rundt om i Skien kommune.

Personlig er jeg av en generasjon som ikke ønsker å sitte ute på landet og telle fugler når tiden kommer at jeg skal på sykehjem, vi må bygge for fremtidens generasjoner og deres forskjellige behov og ønsker. At Skien kommune nå utvider porteføljen og tilpasser seg fremtidige generasjoner ser jeg på som positivt. Et sykehjem skal tilfredsstille behovene for de neste 50-60 årene, dette må vi huske på når vi tenker sykehjem i dag.

Vi må også ha i tankene at det er en enormt økning i eldre, og tro meg: Kverndalen sykehjem blir ikke det siste vi må bygge i Skien, jeg vil tro at man allerede i neste bystyreperiode må begynne å planlegge ennå et sykehjem i Skien. Hvor det skal ligge overlater jeg fullstendig til kvalifiserte personer i kommunen.

Jeg er glad vi har kommet så langt at en forutsetning ikke lenger er at det skal ligge en kirkegård ved siden av sykehjemmene og at man kan tilfredsstille flere behov og ønsker i dag.

Jeg vil avslutte med å understreke at ALLE kan søke seg til det sykehjemmet de ønsker å tilbringe sin siste tid på, personlig vil jeg søke meg til Kverndalen, men så har jeg all mulig respekt for andre som søker seg til andre steder. Jeg kommer ikke til å kjefte eller snakke nedlatende om sykehjemmet i Melum eller noe annet sted i kommunen, eller de som søker seg dit. Hvert sykehjem utfyller et behov i kommunen og så er det fritt å søke seg dit man vil. Man behøver ikke kjefte og rope selv om det finnes andre alternativer enn det som tilfredsstiller ditt særbehov. Folk søker seg til forskjellige sykehjem av forskjellige og personlige årsaker, dette skal vi respektere. 

Så ønsker jeg alle en positiv og god fremtid.

Claus Offt Kaalstad

Tidligere representant i bystyret og HOHV for Bypartiet