Nye utenlandskabler bidrar i Sør-Norge til økt prissmitte fra de høye europeiske prisene. Flere eksperter tror at strømprisen har etablert seg på et nytt og høyere nivå.

I tilknytning til energikrisen i Europa, opplever også Sør-Norge sin tredje vinter på rad med høye strømpriser. Inntil videre demper strømstøtten effekten for forbrukerne, men den skal etter planen fases ut fra 2025. Så lenge gassprisen tynger Europa, vil dette vedvare, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics, til E24.

Det er på tide å stille spørsmål om lovnader som ikke blir innfridd, spesielt når det gjelder forvaltningen av en av våre mest verdifulle ressurser – norsk vannkraft.

Det er en urovekkende realitet at vannmagasinene tappes for at kraftselskapene skal opparbeide seg massiv gevinst. Selv med lave strømpriser fyller de allerede sine lommer med svært gode penger. Så markedskreftene for en så livsnødvendig energikilde som alle er avhengige av, skapte grenseløse muligheter for stor inntjening for selskapene. Det er kynisk!

Hvorfor blir norske ressurser eksportert uten hensyn til våre egne befolkning og næringsliv?

Internasjonalt samarbeid og handel er nødvendig, men det må ikke skje på bekostning av vårt eget lands velferd. Det er et paradoks at vi, med tilgang til enorme vannressurser og en fornybar energikilde, opplever strømpriser som gir profitt til selskaper, men ikke nødvendigvis fordeler seg rettferdig blant innbyggerne. Er dette i norsk velferds ånd at private aktører profitterer på at folk fryser i sine egne hjem? Hvor er sosialdemokratiet som et av regjeringspartiene proklamerer?

Vi trenger en stans av salg av norsk kraft til utlandet.

Nå er det tid til å sette foten ned og kreve at våre ressurser prioriteres til fordel for det norske samfunnet. Vi ser jo hvem som drar nytte av at vi har ekstrempriser på strøm. Folk kan ikke lenger akseptere at vannmagasinene tømmes til fordel for økonomisk vinning på bekostning av folk flest.

Nå er det tid for at folket skal bli hørt. Politikerne må ta ansvar. Det må gjennomføres nødvendige endringer for å sikre at norske naturressurser blir brukt til beste for Norges befolkning.

I motsatt fall, i tillegg til å miste tilliten til våre ledere, vil vi miste kontrollen over det som gjør oss unike i verdens sammenheng – vår rike arv av fornybar energi.

Kurt Inge Dale

Oppgitt strømkunde i Sør-Norge