Skien lufthavn som en beredskapsflyplass?

I det tilsynelatende beskjedne spennet mellom 2,5 og 5 prosent ligger et avgjørende aspekt av beredskap og fremtidig bruk av Geiteryggen Flyplass. Disse tallene representerer ikke bare grader av helling, men potensielle konsekvenser for luftfarten og beredskapen som er essensiell for vår region. Beredskap er ikke bare et nøkkelord, det er en livsnerve for samfunn som er avhengige av en fungerende flyplass I en tid preget av usikkerhet og krig i Europa, blir behovet for en funksjonell flyplass i Skien, som er i stand til å håndtere to-motors fly, desto mer avgjørende.

Dette understreker viktigheten av å ha en beredskapsrettet flyplass i regionen. At ambulansefly og Hercules-fly har muligheten til å lande på flyplassen er kritisk for å opprettholde en effektiv beredskap. I dag er flyplassen i stand til å ta imot slike store luftfartøy.

Hva betyr så 2,5 prosent og 5 prosent inn og utflygningsflate?

Kort fortalt. Forestill deg en flue som prøver å fly fra bunnen av en dyp gryte. For å unngå å krasje i kanten, må den fly bratt oppover. Hvis den ikke klarer dette, risikerer den å kollidere med grytens kant. Men hvis utflygingsflaten er like flat som en stekepanne, blir det enklere for fluen å komme seg ut uten å støte på problemer. Derfor er det helt avgjørende for fremtiden til flyplassen at det ikke er for bratt utflygningshøyde.

Flyplassen er ikke bare et sted hvor fly tar av og lander; den representerer også et verdifullt næringsareal.

Skien lufthavn spiller en nøkkelrolle i fremme av grønn utvikling innen luftfartssektoren. Geiteryggen Flyplass representerer ikke bare et transportknutepunkt, men også en nøkkelressurs for næringslivet i regionen. Bevaringen av flyplassen gir lokale bedrifter og selskaper, som Airlift, OSM, MSG, og andre, muligheten til å fortsette å operere og vokse. I dag er det nærmere 40 ansatte som jobber på flyplassen. Dette gir ikke bare arbeidsplasser direkte knyttet til flyplassaktiviteter, men støtter også et bredere økosystem av tjenester og forretningsmuligheter.

Om bare 5 til 10 år fra nå vil luftfartsnæringen ha utviklet seg til å bli både grønn og bærekraftig.

I en tid preget av stadig økende fokus på bærekraft og miljøhensyn, vil lokalpolitikerne i Skien ta et viktig og fornuftig skritt hvis de sier ja til å beholde dagens innflyvningshøyde. Ved å sikre flyplassen på Geiteryggen viser de ikke bare innsikt, men også en visjon for en grønn og fremtidsrettet tilnærming. Avgjørelsen kan da ses på som et positivt signal til samarbeid med aktører innen ny teknologi, spesielt innen droneteknologi.

Flyplassen kan bli en plattform for nyskapende løsninger og tiltrekke seg investeringer innen miljøvennlig transport, noe som ytterligere styrker Skien som en banebrytende og fremtidsrettet kommune.