Vi burde ikke være overrasket; bussen har lav framføringshastighet og tar lang tid, er upresis og upålitelig mest fordi den står fast i alle bilkøene.

Naturvernforbundet i Grenland og bybanegruppa med støtte i LO og næringsliv har i lang tid ønsket å få en bybane utredet i en ny bypakke.

Grunnen til dette er at en bybane vil bidra til en bedring av den situasjonen folk i Grenland er lite fornøyd med, nemlig den stadig økende biltrafikken. En bybane vil, i tillegg til mindre biltrafikk, gi Grenland fornyet attraksjonskraft, bedret omdømme, og større trivsel med mer liv i bysentrene. Bybanen vil gi økt urbanisering og binde Grenlandsregionen bedre sammen, og gi økt interesse for næringsetableringer langs banen slik som har skjedd langs bybanen i Bergen.

En bybane betyr dessuten:

Ingen nedbygging av nye arealer og ingen nye angrep på naturmangfoldet; jernbanen ligger der i dag. Mindre biltrafikk på veinettet gir bedre plass til nyttetrafikken, bedre plass til alle som trenger bil i hverdagen og bedre plass til bussen som kommer lettere fram og gjør den mer attraktiv. Vi får et bedre miljø ved at energibruk og CO2-utslipp går ned på grunn av redusert biltrafikk. Vi får mindre støy, mindre dekk- og veislitasje og mindre utgifter til store veianlegg.

Moderne bybanemateriell, strømlinjeformet og estetisk utformet, vil pryde våre bygater og skape mer liv i byen. Svakt opphøyde holdeplasser gjør det mulig å trille barnevogner, rullestoler og sykler rett inn på bybanegulvet (universell utforming). Man får lyst til å kjøre kollektivt!

En bybane i Grenland vil bygges som en kombibane – det vil si den benytter både jernbanen og egne trikkespor inne i bysenteret. Dette gjør en bybane i Grenland økonomisk forsvarlig og gir en utvikling som er framtidsrettet og i pakt med FNs natur- og klimapanel.

En stasjon i fjellet ved Landmannstorvet i Skien vil styrke Vestfoldbanen, men gir minimal ekstra banetrafikk internt i Grenland. En bybane vil også styrke knutepunktstanken og bysentrene og den vil styrke den kollektive trafikken internt i Grenland, nettopp fordi travle mennesker kan hoppe på og av banen uten noen form for «reiseplanlegging». Dette funker i utlandet i byer på Grenlands størrelse; det vil funke også i Grenland.