Porsgrunn kommune deler hvert år ut «Tilgjengelighetsprisen».

«Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune» står det på Porsgrunn kommunes hjemmeside 19. mars 2024.

Videre kan en lese «Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming».

Dette skriver altså kommunen som med en ti meter høy trapp over jernbanen, vil dele bydelen Osebakken i to og dermed gjøre passering nærmest umulig, ikke bare for funksjonshemmede, men også for eldre, syklister og de som triller barnevogn.

I Arbeiderpartiets partiprogram 2023-2027 står det «..Arbeiderpartiet vil bidra til å gjøre Porsgrunn til et godt sted å bo, jobbe, vokse opp og bli gammel i [...] Vi skal være en foregangskommune for å ta vare på miljøet og å møte klimautfordringene». Hvordan en 10 meter høy trapp gjør det godt å bli gammel på Osebakken, er mildt sagt vanskelig å forstå.

Samtidig sliter Grenland, som man kunne lese i Varden 7. mars 2024, med å nå målene om redusert biltrafikk. Regionen står dermed i fare for å miste belønningsmidlene som muliggjør det fantastiske kollektivtilbudet vi har i området. Å bygge fysiske hindringer for myke trafikanter vil neppe være med på å redusere bruken av bil.

Hvordan kan Porsgrunn kommune dele ut Tilgjengelighetsprisen 2024 med den ene hånden, samtidig som de legger fysiske hindringer for eldre, syklister, turgåere og funksjonshemmede med den andre?

Jeg sier som Greta Thunberg; «how dare you?»