Mer enn noen gang trenger vi kvalifiserte sykepleiere til å stille opp. Ved å fjerne full lønn til pensjonerte sykepleiere, blir det vanskeligere å rekruttere.

Jeg har vært sykepleier i over 30 år, og gikk av med pensjon for to år siden. Nå har jeg fått ny yrkestittel: Tilkallingsvikar hos ST- helseforetak i Skien.

Jeg jobber ekstravakter ved seksjon for alderspsykiatri – depresjon, livskriser og kognitiv utredning. Jeg kan jobbe ni vakter på tre måneder (19,9 prosent), med full lønn.

Personlig er jeg ikke avhengig av disse pengene. Min motivasjon er å møte pasienter, gi omsorg, ha gode samtaler, tilføre mening, mestring og håp. Det å kunne utgjøre en forskjell, og bidra sammen med hyggelige og faglig gode kolleger er viktig for meg. Jeg merker at hjernen våkner og gir livet mening.

Nå er det meninger og forslag om at alle sykepleiere skal få pensjonistlønn. På 24 år er antall sykepleierstillinger redusert med cirka 40 prosent, og flere sykepleiere får stadig nye arbeidsoppgaver i utfordrende, krevende pasientrelasjoner. Det er også et økt krav til dokumentasjon.

Jeg har forståelse for at unge nyutdannede sykepleiere skal kunne få ledige stillinger, og at eldre sykepleiere står i veien. For 20-30 år siden var det flere unge nyutdannede sykepleiere som søkte stillinger. I dag er realitetene snudd på hodet.

Lavere grunnbemanning, større krav til nyutdannede sykepleiere, fører til økt arbeidsbelastning og stress, med yrkesslitasje- resultat: Unge sykepleiere slutter. Det samme gjør eldre sykepleiere med rik erfaring, som kan videreføre kunnskap gjennom veiledning og god kultur.

Ved å fjerne full lønn til pensjonerte sykepleiere, blir det vanskeligere å rekruttere. Det er cirka 30- 40.000 potensielle sykepleiere, som har funnet annet arbeid/yrke eller er utslitt.

Det at jeg kan arbeide ni vakter tre måneder må utvides til ubegrensede vakter, uten straff fra KLP eller NAV.

Mer enn noen gang trenger en kvalifiserte sykepleiere til å stille opp - de som har overskudd og lyst. Under pandemien løste en opp begrensninger. Ved å innføre kun pensjonistlønn vil en miste en gulrot.

For egen del, kan jeg klare å fungere økonomisk uten å jobbe. Det gjelder imidlertid ikke alle pensjonerte sykepleiere. Flere lever under trange, økonomiske livsvilkår.

I England har de hospice-helse og de har de Helpers (frivillige).

Et budskap: Norsk Sykepleierforbund må kjempe for disse synspunktene. Og selvfølgelig ansvarlige helsepolitikere, storting, regjering og kommune.

Jeg oppfordrer Norsk Sykepleierforbund til å ta debatten videre bredt i media og forum.