Sammenliknet med årene før koronakrisen er Miljøteknologiordningen kuttet med om lag 150 millioner kroner. Budsjettforslaget for 2024 viderefører det rekordlave nivået – uten prisjustering.

For bedrifter i industriregionen Vestfold og Telemark er det veldig uheldig dersom forslaget til dette kuttet blir en realitet. Muligheten for risikoavlastning i store grønne industriprosjekt, har vært og er en veldig viktig kilde til at slike prosjekter legges nettopp til vår region. Industrien i Vestfold og Telemark, både store og små bedrifter, har vært flittige brukere av nettopp Miljøteknologiordningen som deres risikoavlaster i spennende grønne prosjekter.

Tall fra i fjor viser at 85 bedrifter i mottok til sammen 528 millioner kroner fra ordningen. Av mottakerne var 35 prosent unge gründerbedrifter (altså under 5 år). Bedrifter i alle størrelser kan motta støtte fra ordningen, og i 2022 var 65 prosent av mottakerne små eller mellomstore bedrifter, mens resten var store bedrifter. Det er altså en ordning som dytter hele næringslivet i riktig retning.

Kuttet kommer på et tidspunkt når behovet for investering i grønn teknologi og bærekraftige løsninger er større enn noensinne. Da er det vanskelig å forstå at en ordning som fører til utvikling av ny miljø- og klimateknologi og bidrar til næringsutvikling i hele landet skal reduseres.

Reduserer risiko

Det er store kostnader forbundet med å teste ny teknologi. Tilskuddet gjennom miljøteknologiordningen tar derfor ned risikoen for bedrifter som bidrar med grønne løsninger i Norge. Slik risikoavlastning er det stort behov for.

Miljøteknologiordningen retter seg mot bedrifter i hele landet, og innenfor de fleste bransjer. Kort sagt retter ordningen seg mot bedrifter som skal levere løsninger som bidrar til å løse et vesentlig miljøproblem. Siden 2010 har dette vært en av Innovasjon Norges mest treffsikre ordninger.

Tilskuddet kan gi støtte til nye løsninger rettet mot klimautfordringer som fornybar energi og energieffektivisering, utslippsfrie transportløsninger, energilagring og energisystemer og renseteknologi for vann og luft.

De siste årene har blant andre selskaper i Telemark, slik som NEL Hydrogen Electrolyser på Notodden, Isola Solar i Porsgrunn, Vistin Pharma i Kragerø og nå sist Aker Horizons på Rjukan - alle mottatt risikoavlastning til sine prosjekt fra nettopp Miljøteknologiordningen. I Telemark er dette altså en ordning som treffer vel så godt hos Grenlandsindustrien som ute i distriktet. Ordningen hjelper oss til å sikre bærekraftig verdiskaping i hele regionen!

Norge og verden trenger teknologiske løsninger som reduserer klimautslippene. Innovative bedrifter i regionen vår kommer med spennende og innovative prosjekter som Norge trenger flere av, men som Innovasjon Norge fremover nå kan finansiere færre av.