Det er sammensatte grunner til at familier havner i fattigdom i Norge. Vi i LoPe ser spesielt på innvandrerfamilier. Noe som er viktig for oss er det faktumet at mange forskjellige frivillige organisasjoner i Grenland - også vi i LoPe - har havnet i en situasjon hvor vi er nødt til å fordele mat til våre brukere. Selvfølgelig gjør vi det! Men vi burde ikke vært i denne situasjonen.

I våre tilfeller ser vi at det er spesielt én ting som er hovedgrunnen til at innvandrerfamilier ofte havner under fattigdomsgrensa: Det er fortsatt vanskelig for mennesker med migrasjonsbakgrunn å få jobb i Grenland, selv om de er like kvalifisert og snakker bra norsk.

Vi har ikke lyst til å hoppe på "diskrimineringstoget", men vi vil gjerne vise frem konsekvensene: Å nekte innvandrere tilgang til arbeidsmarkedet belaster vår velferdsstat.

Og vi er alle avhengig av at denne velferdsstaten fungerer. Det er ikke bare nå den blir belastet, men også forsking viser at det påvirker fremtidige generasjoner også. Barn fra lavinntektsfamilier har dårligere sjanser på arbeidsmarkedet når de blir voksne.

Vi kjenner alle til grunnene. Men hvorfor må vi som frivillig organisasjon plutselig dele ut så mye mat?

En grunn er dette: UDI skriver på sin hjemmeside at mennesker som søker om permanent opphold kan ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder.

Så langt har vi ikke funnet loven som gjør dette rettmessig, men vi har troa på at en statlig organisasjon jobber etter lovverk.

Men dette skaper en ond sirkel. Uten permanent opphold er du i en konstant sårbar situasjon som heller ikke gjør deg særlig attraktiv for en arbeidsgiver. Å leve med angsten om du eventuelt ikke får lov til å være permanent i ditt nytt hjemland, gjør noe med deg. Det er svært demotiverende.

Så for å unngå at NAV og UDI ser at du og din familie egentlig trenger litt støtte slik at hverdagen går rundt, og ikke minst med mat i kjøleskapet, tvinges disse menneskene til å gå den ydmykende veien til en ideellorganisasjon for å be om mat. Og for oss og alle andre organisasjoner er dette ekstremt belastende. Emosjonelt og finansielt.

Pengene vi mottar for å gjennomføre våre prosjekter, er ikke på langt nær nok til å forsørge flere familier med mat hver uke. Vi gjør det likevel, men det går utover våre prosjekter som skal egentlig skal fjerne grunnen til fattigdom – nemlig å få flest folk ut i jobb.

Vi ønsker oss derfor:

1. Forstå hva integrasjon betyr. Integrasjon er å skaffe mulighetene for at innvandrere skal få være en fullverdig og respektert medlem av det norske samfunnet, og en støttespiller for velferdsstaten.

2. Forandre UDIs regelverk slik at sosialhjelp er ikke grunnen til avslag for permanent opphold.

3. Skaff et inkluderende arbeidsmarked i Grenland

4. Anerkjenn flere utenlandske utdannelser => NOKUT