«Skien Høyre ønsker å jobbe for et styrket kulturtilbud og flere kulturarbeidsplasser, slik at vi blir attraktive som kultursenter i denne regionen. I tillegg til å beholde våre egne, kan vi tiltrekke oss nye innbyggere.»

Dette var kanskje et siste forsøk på å fange de siste velgerne? Disse siste som skulle til for at Høyre fikk flertall?

Lørdag den 8. september 2023, nøyaktig to dager før selve valgdagen, skrives et leserinnlegg med overskriften: «La oss etablere et profesjonelt symfoniorkester i Skien!»

Det er jo underlig at vi kun uker etter valget får i fanget at vi må kutte ned på noe av det fine vi faktisk har klart å etablere på kulturfronten. – Dette som betyr noe for folka i Skien og Grenland – drevet med stort engasjement fra folk som brenner for kulturopplevelser nettopp for folka som bor her. Det tar tid, krefter og ressurser å bygge opp slikt, og daglig er vi heldige at mange gjennom sitt arbeid og sin frivillige innsats strekker seg langt for å bidra til å skape ulike kulturtilbud for mange og får mye ut av de få ressursene som er tilgjengelig.

Jeg kunne også tenkt meg å drømme om et profesjonelt orkester i byen, men det kjennes milevis unna, så jeg tenker ikke tanken en gang. Innlegget fra Høyre forteller meg også at det er mangel på kunnskap om hva som trengs rundt et profesjonelt orkester.

På "min" hovedkulturarena i Skien som aspirant- og juniordirigent i Skiens skolemusikk ser jeg ukentlig hva å musisere sammen og alene – og å oppleve kultur i fellesskap betyr. Gjennom jobben min kan jeg bidra til å bygge både musikk og mennesker – skape det gode liv– i en aktivitet og et korpsfelleskap som finnes tilgjengelig livet ut for de som vil og kan være med, og som igjen gir korpsglede til flere i lokalsamfunnet.

Dette magiske fine kan jeg være med på å tilby fordi vi har mange frivillige som stiller opp og en generell holdning til at vi har plass til alle som vil. (Og jeg vet innmari godt at lønna mi betales med midlene de foresatte får inn fra dopapirsalget). Støtten fra kontingentkassa og velviljen blant alle medlemmene er helt avgjørende for at alle som ønsker det skal få delta og at vi dermed kan realisere Fritidserklæringen for flere. I korpset er alle like viktige, om de kan betale for seg eller ikke. Alle bidrar med sin viktige stemme i det musikalske og sosiale felleskapet.

Så ta kloke valg som gjør at kulturopplevelser og aktiviteter kan bestå og styrkes. I musikken er vi likeverdige og gjennom kulturopplevelser skaper vi Vi-et i lokalsamfunnet.

Det er mye spart på andre budsjettposter i framtida, om vi styrker det som bygger folk og gjør livet i Skien bra!