Ifølge lokalavisene krever kommunens etatssjefer at Porsgrunns rådmann går av. Rådmannen har nå vært sykemeldt i over en måned. Kravet om avgang skyldes visstnok store uoverensstemmelser og elendige samarbeidsforhold i kommuneledelsen. Hva som har hendt, blir holdt hemmelig, enda det i aller høyeste grad angår Porsgrunns befolkning.

Kommunens toppsjefer er velutdannede, ressurssterke personer som har gjort karriere i kommunehierarkiet. De er personer med stor makt og innflytelse. Jeg tror neppe noen av dem har vært utsatt for vold eller alvorlig mobbing på jobben. De har frivillig søkt på krevende toppstillinger i kommunen. Og de får utbetalt en svært høy lønn som ingen andre av kommunens hardtarbeidende ansatte er i nærheten av å oppnå.

Når man blir ansatt i en slik toppstilling, må det kunne kreves enn viss grad av profesjonalitet. Toppledere bør kunne ha en viss evne til å ta tak i og løse konflikter uten å fly i tottene på hverandre. De bør kunne samarbeide faglig også med personer som de er uenige med eller ikke personlig liker veldig godt. Dette kravet stilles for øvrig både til skoleelever og til ansatte på de fleste arbeidsplasser.

Kranglinga mellom kommunetoppene kommer til å koste Porsgrunn kommune dyrt. Den avgåtte rådmannen skal ha etterlønn/kompensasjon på mange millioner kroner. (Betyr dette at det egentlig ikke er noe saklig grunnlag for en oppsigelse?) Allerede nå er det ansatt en «fungerende rådmann». Dette er neppe heller gratis. Dessuten er det vel allerede satt inn noen som kan utføre «fungerende rådmanns» tidligere jobb?

Ut fra kostnadene som er anslått i avisene, kan utgiftene fort beløpe seg til 4-5 millioner kroner, kanskje mye mer?

Samtidig er det fare for at kommunens politikere vil vedta å rasere eldreomsorgen i kommunen ved å fjerne fire (ikke spesielt høytlønte) aktivitørstillinger. Disse koster sannsynligvis atskillig mindre enn utgiftene kommunesjefenes krangling vil medføre.

Porsgrunns politikere bør stille krav om at kommunens toppledere skal sette seg sammen og finne løsninger, slik at de ikke sløser ytterligere med kommunens knappe ressurser! Hvis de ikke ønsker dette, tviler jeg på at de er kompetente til å ha krevende toppjobber i kommunen. Da bør de finne seg noe annet å gjøre (uten etterlønn).

Porsgrunns politikere bør også verne om de fire aktivitørstillingene. Hvis disse fjernes, vil Porsgrunn gå fra å være en demensvennlig kommune til å bli en demensfiendtlig kommune. Dette rimer dårlig med valgløftene som ble gitt for kort tid siden!