Jeg har i et tidligere innlegg skrevet om hvorfor jeg er imot gangbro far Follestad til Klosterøya vest. Dette bunner i at jeg hadde min barndom og ungdomstid i Follestad og derfor har jeg en stor kjærlighet til dette unike byvassdraget.

Jeg tenker med redsel på hvordan bygging av bro vil ødelegge hele dette idylliske og spesielle vassdraget som via anleggsarbeider vil bli snudd opp/ned, laksen vil forsvinne og det samme vil det unike fuglelivet.

Broen er stipulert til å koste 260 millioner kroner, hvor angivelig en del tas fra bypakken. Jeg trodde at midler fra en bypakke skulle gå til veier og tilsvarende, ikke en gangbro over et vassdrag uten en eneste bil!

Vi vet ennå ikke hvor mye som skal tas fra bypakken, beløpet er et engangsbeløp og det sier seg selv at her kommer kommunen til å måtte bidra, i tillegg til at den har et ansvar for drifting av broen, vedlikehold og generelle utgifter og mye annet i etterhånd. Jeg begriper ikke at politikerne og byråkratene våger å satse på gangbro over Bryggevannet, på tross advarsel fra flerfoldige fagfolk og ulike brukere av farvannet med tanke på sterke strømninger, oversvømmelser og spring flofor å nevne noen av farene. I verste fall kan fartøy drive inn i blant annet et brokar. Når det gjelder gangbroen er det verdt å merke seg at ingen har etterspurt eller bedt om å få en bro på dette strekket, på tross av at ferjedriften opphørte for noen år tilbake. Ingen fra Follestad, Blåbærstien eller Kleiva har nevnt broløsning, det er byråkratene og flertallet av politikerne som nærmest har tvunget en bro på store deler av Skiens befolkning. Alibiet for broen er angivelig å styrke sentrum i byen, tro det den som vil. I disse dager tror mange på julenissen. Det må tilhengerne av en gangbro også gjøre! I tillegg til at Jernbanebrygga bygges ut med en stor boligmasse, får utbyggerne aldri nok land å boltre seg på. Brygge-arealet skal bygges ut med cirka 33 meter, dette gir et stort areal. I tillegg skal brygge-arealet på vestsiden bygges ut. Med andre ord, det blir ikke mye igjen av Bryggevannet, det blir spist opp fra landsidene.

Promenaden som også ble lovet, blir etter utbyggingen en kronglete affære, det blir ikke den brede og rette strekningen som man normalt har ved en  promenade (honnør til Porsgrunn for sin fine promenade, Skien er per i dag ikke i nærheten). La oss håpe at Kystverket kommer oss vanlige publikummere i møte og skrinlegger broen, det blir mer enn nok utbygging på Jernbanebrygga.

Det er rart med det som skjer i Skien, i andre byer med vann og elver, så brukes dette til å gjøre byene attraktive og hyggelige, man åpner opp mot vannet. I Skien struper vi det vi har av vassdrag. Bryggevannet som nærmest blir som en tarm å se til, den flotte Skienselven blir også preget på mange måter. Til slutt et spørsmål hvem styrer egentlig byen vår? For å forklare dette, så tenker jeg på boligprosjektet som først ble planlagt ute i elven ved Union (som heldigvis ble skrinlagt)), broen, den enorme boligutbyggingen på Jernbanebrygga, den utbyggingen på Klosterøya vest og til slutt, midtkvartalet i byen som fremdeles ligger som en ruin.