Meningen var å starte restaureringen og oppbyggingen dette samme året.

Meningen med byggeprosjektet var en oppgradering av Skiens sentrum, den største på 50 år. Her skulle nye bygg settes opp med boliger, næringslokaler, restauranter, kontorer og mye annet. Etter at rivingen var ferdig, har ingenting skjedd. I stedet for nye bygg ligger området som en slagmark. Bak prosjektet står Bratsberg og GI Eiendom, pluss Kontorbygg A/S, disse tre eier hver sin tredjedel. Skien er en middelalderby (feirer 700 år i 2058), med mye verdifullt under de øvre lag. Dette krever Riksantikvaren full ivaretagelse av. Det som er sårbare rester etter middelalderbyen, må ikke under noen omstendighet skades.

Her krever vernemyndighetene at kulturminner som befinner seg i grunnen, er på sin plass fra byggestart. Alt dette visste man jo før man satte i gang, noe annet ville være overraskende.

Det er vanlig at slike kostnader dekkes av utbygger (dette kan gå fra 3 millioner kroner til 10 millioner kroner). Er det dette som stopper utbyggingen?

Uansett, så står man igjen med et stort nedrevet kvartal i sentrum av byen. Dette er i stor kontrast til at man etter planen skulle ferdigstille de første lokalene ved årsskiftet 2024-25. Slik blir det ikke. Som legmann (kvinne) så syns jeg at det er ganske utrolig at ikke alle avtaler og alt som følger med av slike ting, var ferdig behandlet. Spesielt når utgangspunktet er en middelalderby med de spesielle forhold som ofte følger en slik by.

Burde ikke alle avtaler og forordninger være ferdig forhandlet og ordnet opp i før man begynte å rive og la et helt bykvartal som en slagmark?

Og det verste av alt, det ser ut som slagmarken blir liggende uten noen form for virksomhet!

Om ikke dette er gjort før, så skal det nå angivelig forhandles mellom diverse instanser. Her skal det bli spennende å følge med, at det nå er kommet mye snø som dekker over slagmarken burde utbyggerne glede seg stort over, verre blir det til sommeren når ugressvekstene slår rot.

Er det en slagmark vi ønsker å møte potensielle turister med?

Jeg syns at det er rart at ingen av byens politikere reagerer på denne saken. Bystyret i Skien burde ta denne dypt alvorlige saken inn på sin agenda.