Kvinne, 30 år, drept i Elverum av en mann som hadde besøksforbud. Han brøt forbudet ti ganger. Omvendt voldsalarm har vært et tema.

Kvinne i 30-årene, funnet i en brent bil på Øygarden. Kvinnen hadde voldsalarm. Drept av en mann i nær relasjon.

Kvinne funnet drept i Nord Fron kommune, drept av mann i nær relasjon.

Partnerdrapsutvalg ble nedsatt 2018, som en del av en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I 2020 la utvalget frem en rapport hvor det viste at systemet i Norge ikke er bra nok for det som handler om partnerdrap og vold i nære relasjoner. I løpet av perioden 2014-2017 gjorde det respektive utvalget en gjennomgang av 19 saker fra denne perioden. Det kom frem at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler.

Fra 2012 til og med 2021 ble 68 personer drept av en daværende eller tidligere partner, ifølge tall fra politiet. Nesten en fjerdedel av alle drap begått i Norge (2021). Hvis man hadde iberegnet kjæresteforhold så hadde det til sammen vært 77 drap.

I løpet av 2023 opplyser politiet at de etterforsket 33 drapssaker som omhandlet 36 personer. I mer enn halvparten av sakene var det et drap gjort av en person i en nær relasjon. I 28 av sakene ble det begått i et privat hjem. 19 menn, 16 kvinner og ett barn. 43 menn og tre kvinner er siktet i de ulike sakene. Den nasjonale drapsoversikt fra Kripos kommer i slutten av januar.

Det er mange (flest) kvinner som oppsøker krisesenter i det ganske land. Kvinner med og uten barn. Av de 2.110 personene som bodde på krisesentrene i 2022, var 1.916 kvinner og 189 menn.

Solberg-regjeringen satte av penger i budsjettet til en kommisjon for partnervold, men etter regjeringsskiftet har det ikke skjedd noe. Justisminister Emilie Enger Mehl har fått spørsmål om når kommisjonen skal eller kommer til og opprettes.

Det viser med tydelighet at omvendt voldsalarm må bli en raskere vurdering enn hva det er i dag. Den som ilegges tiltaket, må bære en fotlenke. Det blir sendt et varsel fra fotlenken til politiet dersom personen beveger seg inn i det angitte området. I dag er det oftest den som blir utsatt for trusler og vold som har en voldsalarm. Den drepte kvinnen i den brente bilen på Øygarden hadde voldsalarm.

Det gjelder hele landet. Fordi om kvinner er i overtall så viser det at menn også er utsatt for vold i nære relasjoner. Ofte er det også barn involvert. Uskyldige barn som mister en av sine foreldre eller lever under voldelige forhold.

Det er viktig å varsle fra hvis man vet eller tror at det foregår vold og trusler i et hjem eller andre plasser. Det gjelder like mye i Grenland som i resten av landet.

Regjering, stortingspolitikere og kommunepolitikere må alle få et større fokus på vold i nære relasjoner.

Vi minnes de tre døde uskyldige kvinnene som ble drept i løpet av den første uken i januar. Tankene går også til alle dem som til enhver tid er utsatt for trusler og vold i nære relasjoner.