NRK med flere har satt søkelys på hvor mye natur vi har mistet og stadig mister i Norge.

Hytteutbygging, flatehogst, industri og annet gjør at vi mister verdifullt biologisk mangfold.

Av og til må også friluftsliv vike for naturhensyn, slik som på Hardangervidda, hvor DNT stenger hytter i kalvingsperioden. Helt riktig, tenker jeg.

Derimot er det mange områder som egner seg for et godt samspill mellom det å ivareta naturen og drive friluftsliv.

I Skien fremstår økningen i flatehogst nærmest litt planløst, det er få områder som får stå i fred og det er godt dokumentert at reguleringen generelt er ganske svak (vil referere leser til tidligere avisinnlegg fra undertegnede, eller NRKs serie: «Alt er ikke sin grønneste orden»).

Man skulle tro de områdene som ble mest frekventert av turgåere ble skjermet for vesentlige inngrep som hogst, men heller ikke det kan man ta for gitt i Skien (Gulsetmarka for eksempel).

I forhold til attraktivitet for innflyttere er det også viktig at vi faktisk kan by på flott natur og muligheter for friluftsliv og for mange begynner det å bli mer tydelig at det å ha flekker med skog ikke nødvendigvis er det samme som å ha ordentlig natur.

Foruten naturens egenverdi handler det også om forholdet mellom mennesket og naturen, mange av oss vet ikke hvordan en naturskog ser ut lenger. Det å gå på tur gjennom en såkalt «granplantasje» er et trist skue, hvor artsmangfoldet er snevert. I naturlandet Norge må vi faktisk kreve at vår natur,- og kulturarv ivaretas på en bedre måte.

I Oslo har man en markagrense og befolkningen er omkranset av mye fin natur (selv om man også der kjemper mot hogst) og nå sist ble også Østmarka nasjonalpark.

Jeg tror tankegangen om at så lenge det står skog på et gitt areal så spiller det ingen rolle om man bedriver (flate)hogst, fordi man kan plante ny skog er ganske utdatert. Rett og slett fordi de biologiske verdiene forringes så markant av inngrepet og bruker tiår, om ikke hundre år på å gjenopprette de samme kvalitetene (hvis den får stå i fred!).

Det er på tide at Skien følger Oslos eksempel og setter av områder til friluftsliv. Det vil gagne både innbyggere og naturen. Så må vi ta det et skritt lenger og si at det ikke bare skal være designert friluftsliv, men at man også sier at akkurat her går vi faktisk ikke inn og driver tømmerindustri.

Natur og friluftsliv går så inderlig mye bedre hånd i hånd enn det natur og flatehogst gjør … tross alt.