Norge står ved et veiskille når det gjelder vår energiforsyning. Skal vi bevare våre industribedrifter og fase ut fossile energikilder trengs det nesten en dobling av vår elektrisitetsproduksjon.

Kjernekraft er en uunngåelig del av Norges fremtidige energiforsyning

Det tar tid å planlegge og tilrettelegge for kjernekraft. Med tanke på den stadig økende etterspørselen etter energi og behovet for å erstatte fossile energikilder, er det viktig å starte denne prosessen tidlig. Ved å begynne i dag, kan vi sikre at vi har nødvendig infrastruktur på plass innen 10 til 15 år for å møte våre energibehov.

I energimiksen med vannkraft, vind og sol vil kjernekraft bidra til å redusere vår avhengighet av fossile brensler og sørge for stabilitet i kraftforsyningen.

Det er ingen tvil om at debatten om kjernekraft er fylt med komplekse spørsmål og legitime bekymringer. Jeg mener likevel at vi ikke lenger kan ignorere det faktum at kun kjernekraft kan levere de mengdene stabil energi som trenges i overgangen til et lavkarbonsamfunn.

For å være rustet om 10 til 15 år, må vi begynne å vurdere og planlegge for implementeringen av kjernekraft nå. Det er også viktig for å møte klima- og natur målene våre.

Kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane

Vi trenger ikke å bygge store og dyre kjernekraftverk som en for eksempel har gjort i Finland. Små modulære reaktorer er mindre og mer modulære enn konvensjonelle kjernekraftverk, noe som gjør dem mer fleksible når det gjelder plassering og utforming.

Deres mindre størrelse gjør dem ideelle for steder med begrenset plass eller som supplement til eksisterende kraftinfrastruktur. Bygg gjerne sol og vindkraft der kommunen og befolkningen ønsker det, men skal det monne så må det mer regulerbar kraftproduksjon inn i energiforsyningen.

Vi ser i dag at det er flere og flere kommuner som sier ja til kjernekraft.

Kjernekraft er både sikker og miljøvennlig. Rapporter fra FN og EU bekrefter dette. Finland er et av de få landene som har tatt konkrete skritt mot etablering av et permanent sluttdeponi for kjernekraft avfall. De har valgt å plassere kjerneavfall sikkert og permanent dypt inne i fjellet, langt under bakkenivå, der det skal forbli isolert fra miljøet i tusenvis av år. Halden har sagt at de vurderer å ta imot avfall. Telemark FrP mener at med politisk støtte kan vi få kjernekraft på plass i løpet av 10–15 år. Den vil være en pålitelig og bærekraftig energikilde i mange tiår fremover.

Nå venter vi spent på om Skagerak Energi vil ta rollen som fremtidens kraftprodusent ved å skaffe seg kunnskap og legge planer for kjernekraft.