Bystyrerepresentant for Høyre i Skien Håvard Pavelsen har i Varden 9.februar en velskrevet artikkel om "Fornybar kraftproduksjon er et ansvar vi må ta i dag - og vi må ta ansvar i vår egen kommune". Han peker på at vi kan ikke utsette arbeidet med å skaffe mer fornybar kraft, men at det vil skape konflikter.

Jeg er helt enig i at dette arbeidet må vi ta tak i snarest. Men Pavelsen bommer etter min vurdering når han konkluderer med at "Både industrien og ikke minst folk flest bør få en rimeligere og forutsigbar kraftproduksjon".

Ja, forutsigbarhet er viktig. Men å forespeile at vi trenger betydelige mengder ny kraft og at den skal bli billigere blir å kaste blår i øynene på folk. Man kan ikke få både i pose og sekk her i verden. Vi må skaffe betydelig mer kraft til Google og andre store utbygginger på Herøya, Norcem etc. Men billigere vil/bør den ikke bli. Det som er billig sløser vi med. Og er det noe vi ikke bør gjøre heretter er det å sløse med energien. Nå blir det en utfordring å skaffe nok kraft til Googles datalagringssenter. Men hvor mye data trengs å lagres, og hvor lenge. Når en tenker på hva hver enkelt av oss lagrer og lagrer tror jeg det trengs regler og rutiner som sletter unødvendige data i større grad. Google må skaffes nok kraft, men ikke nødvendigvis billig kraft.  For det første er det betydelige mengder kraft å hente fra energiøkonomisering når det gjelder oppvarming, belysning, produksjon. Så tror jeg tror vi må til med vindmøller i en eller annen form. Men ikke nødvendigvis de største vindmøllene på de høyeste toppene og på uberørte naturområder. Mindre vindmøller, som ikke er så effektive, og på allerede utbygde områder og allerede berørte naturområder vil skaffe energi, men ikke den billigste som man kunne oppnå ved de største vindmøllene på de største toppene. Likeledes vindmøller til havs. Det er mange hensyn å ta, og det er ikke sikkert man kan sette vindmøllene der vinden blåser hardest, hvis det også er midt i fugletrekket.  Hva gjelder solkraft er det et stort potensial i å legge solceller på tak og kanskje vegger. Men det krever kanskje ytterligere subsidiering for å få fortgang i det, og litt opprydding i regelverket. På parkeringsplassen til Powerhouse i Porsgrunn er det solkraftproduksjon i overbygg over bilene. Her er det store muligheter på mange parkeringsplasser rundt i Grenland. Men det er ikke sikkert det er det billigste å etablere, og kanskje bør det kreves parkeringsavgift der det enda ikke er det. Vi har også jord-/bergvarme, biogassanlegg med mer., og på sikt kjernekraft. Hva gjelder kjernekraft mener jeg det bør komme en nasjonal avklaring fra sentrale myndigheter før hver enkelt kommune begynner å utrede dette. Og det bør være et sentralt moment hvordan man håndterer avfallet fra kjernekraftproduksjonen.