Skatten er 1406 kroner på dette beløpet. Jeg mener at dette er så bagatellmessig beløp og ødeleggende for omdømmet og viljen for en huseier til å installere solceller på taket at regjeringen og Stortinget straks bør lage et unntak lik det som for eksempel er for utleieleilighet i eget hus.

Alle inntekter skal beskattes, mener Skatteetaten, også inntekter fra salg av strøm på eget tak. Det er sikkert et veldig godt utgangspunkt for samfunnet, men jeg tror at resultatet av dette ikke er særlig lurt rent politisk. Hvis solkraftoverskuddet skal beskattes, vil det gå utover både private og bedrifters investeringsvilje for solceller på tak.

Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti har satt seg mål om at det skal inn 8 terawattimer med solkraft i systemet i Norge fram mot 2030. Det er et ambisiøst mål og det er mange private tak på boliger og industribygg som må tas i bruk for å få dette til. Selv om priser på solcelleanlegg har falt de senere årene, er det for mange ikke en opplagt investering. Bor jeg i dette huset om ti år? Vil det være en verdiøkning på huset etter investeringen og hvilke kostnader til bytte av inverter vil kunne regnes med? For næringslivet vil beskatning av salg av overskuddskraft heller ikke hjelpe på investeringsviljen. Da kan det bli vanskelig å få mer solkraft inn i det norske kraftsystemet.

Foreløpig har jo regjeringen og Enova redusere støttebeløpet fra 2000 til 1250 kroner per kWt installert effekt på private tak. Det siste som trengs nå, er å etablere et byråkrati for at vår søkkrike stat skal kreve inn 22 prosent skatt på overskuddskraft som er solgt fra de private solcelleanleggene.

Thorleif Fluer Vikre Solcellehuseier og gruppeleder i fylkestinget for Telemark FrP