Ungdommer i Grenland bør ikke måtte vente flere måneder for å få en psykologtime

Noe av det første de nyvalgte politikerne i Grenland må ta tak i er de lange ventetidene for en time hos psykolog. Mange vil ha hjelp, men får det ikke når de trenger det.

Ungdom burde få hjelp med problemene sine raskere. Det bør ikke være sånn at man må vente lenge på hjelp om man er deprimert. Det kan få alvorlige konsekvenser om ikke unge som sliter får hjelpen de trenger i tide.

Ifølge Helsenorge må fastlegen vurdere om man trenger hjelp. Da må man vente på svar i hele 4-6 uker. Deretter må personen vente enda noen uker for å få en time hos psykolog. Det er et viktig tema for mange som sliter, og psykisk helse ble diskutert i valgkampen. Nå som valget er overstått er det tid for forandring og det bør skje raskt.

En del ganger kan legen din mene at du ikke trenger hjelp, og at du klarer deg helt greit. Du er da tilbake til start. Tenk så mye verre et menneske kan få det hvis en profesjonell forteller deg at du ikke trenger hjelp, når du ikke har det bra. Norge som er et av de rikeste landene i verden klarer ikke en gang å korte ned tiden på en venteliste.

Ifølge helsedirektoratet var statistikken for antall ventedager for time hos psykolog 49 i Sørøst-Norge i fjor. Det er altfor lenge å vente. Jeg synes at helsehjelpen i Grenland bør ha maks en uke ventetid. Er det for få ansatte som er problemet?

Det er høyt snitt for å komme inn på psykologstudiet. Ifølge ung.no var snittet i 2020 6,0 til 6,1. Hvis snittet senkes kan man få flere psykologer som kan hjelpe flere mennesker. En god psykolog består ikke bare av karakterene de har, men også hvordan de kan hjelpe andre mennesker.

Det er ikke sånn at det bare er suicidale og rusavhengige personer som trenger hjelp. Det kan være hvem som helst. En som har en frykt eller fobi, en som har en syk forelder, en som er i dyp depresjon, en som er i kjærlighetssorg eller sorg etter å ha mistet en person, og mye mer. Selv om det er folk som kanskje har det verre enn andre, burde alle ha rett til en å snakke med en profesjonell om de føler de trenger det.

Ungdom over hele landet burde få psykologtimer når de trenger det, men vi må starte et sted – og det bør være her i Grenland.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.