Visste du at Skien arrangerte EM i turn for kvinner i 1975 der Nadia Comăneci hadde sitt gjennombrudd? Skien har i dag 1.500-2.000 aktive turnere, men det er ingen dedikert turnhall. Våre unge turnere som drømmer om å følge i hennes fotspor er henvist til dårlig tilrettelagte gymsaler, håndballbaner og lignende.

De siste årene har det kommet to ulike initiativer for å avhjelpe behovet for turnhall i Skien. Klubbene Odd, Storm, Herkules og Skotfoss har sammen søkt om å bygge en turnhall. Dette prosjektet har vært planlagt gjennom mange år og blitt skjøvet frem i tid da kommunen har prioritert andre prosjekter.

I tillegg har det også sendt inn en søknad fra Gulset om å bygge ut Gulsethallen med et mindre areal for å bedre forholdene for turn. Utbyggingen på Gulset har støtte fra Kollmyr og Stigeråsen skoler som får tilgang til bedre fasiliteter for kroppsøving, og støttes også av lokalutvalget på Gulset.

Felles for begge disse initiativene er at dette er investeringer som ikke bare kan være med å avhjelpe krisen i byggebransjen, men de vil også løse et stort anleggsbehov i turnmiljøet, der 1.500-2.000 turnere mangler en dedikert hall. Kostnadene til det største initiativet er beregnet til omtrent 40 millioner og initiativet fra Gulset cirka 5,5 millioner, men investeringer i idrettsanlegg er lønnsomt av flere grunner.

For det første er det ordninger som momsrefusjon og spillemidler som er med på å finansiere byggingen, slik at de reelle kostnadene blir betydelig redusert. Det er også veldokumentert at idrett virker positivt på både fysisk og psykisk folkehelse. Det reduserer dermed kostnader i en presset helsesektor i kommunen i årene som kommer. Undersøkelser fra Norges Gymnastikk og Turnforbund viser også at bygging av anlegg øker antallet utøvere med gjennomsnittlig 30 prosent.

Vi ser også at mange av våre beste turnere velger å delta i klubber utenfor Grenland. For eksempel er flere turnere fra Skien, som driver med troppsgymmnastikk på høyt nivå, med i Stavern i stedet for i Skien. En utvikling vi ser hovedsakelig på grunn av manglende anlegg for å utøve idretten som har stolte tradisjoner gjennom over 100 år i Skien.

Bedre anlegg vil også gjøre det mulig å arrangere konkurranser innen for eksempel troppsgymnastikk i Grenland som i dag må arrangeres i andre områder.

Jeg oppfordrer derfor kommunen til å se på muligheter for å forsere utbygging av turnhaller og andre idrettsanlegg i kommunen.

Alexander Dannemark Opsahl

Leder Gulset IF Styremedlem Vestfold og Telemark Gymnastikk og Turnkrets med ansvar for anlegg