141 unike individer med sin bagasje, sine opplevelser, sine ressurser og sine holdninger og verdier. 141 unike individer med 141 unike behov.

Fra talerstolen i bystyre 08.02 var Skien Høyre oppe og argumenterte for at vi måtte redusere antallet til 70. Venstresiden gikk selvsagt til frontalangrep på forslaget og mer enn antydet at den nye posisjonen ikke stoler på administrasjonen eller Skien kommunes evne til å inkludere våre nye landsmenn.

Integreringsarbeidet, som Skien Arbeiderparti har ledet de siste 20 årene, ble omtalt i rosenrøde ordelag og hausset opp i skyene. I Skien er alt så rosenrødt, så vi har da uendelig med evne og kapasitet til å inkludere enda flere. Men er det virkelig slik?

Skien er på landstoppen når det gjelder barnefattigdom. Tredjeplass for å være konkret med over 18 prosent av våre barn som vokser i familier med vedvarende lavinntekt. Sosialhjelpsmottakere, med andre ord. Vi har store utfordringer på dette feltet. Når vi samtidig vet at nesten 50 prosent av flyktningene fortsatt står utenfor arbeidslivet, selv etter ti år i byen, så kan vi tenke oss hvem som er overrepresentert på denne fattigdomsstatistikken.

Dette hopper venstresiden i skienspolitikken elegant bukk over. Det nekter Skien Høyre å gjøre. Vi skal ta ansvar for menneskene i vår by og vi skal gi de mulighet til et bedre liv.

Skien Høyre ønsker å forsterke innsatsen og ta det nødvendige krafttaket som må til for å redusere barnefattigdommen. Vi vil utvide verktøykassen til mennesker som av ulike årsaker har havnet i vedvarende lavinntekt. Vi skal ha økt fokus på integrering, kompetanseheving og norskopplæring. Vi ønsker et forsterket fokus på hele familien, forsterket fokus på psykisk helse og forsterket fokus på skole. Dette trengs, og det trengs nå.

Men for å få til dette, så må vi ha ressurser. Skien er en lavinntektskommune som må prioritere strengt i våre budsjetter. Skal vi ha muligheten til å hjelpe så kan vi derfor ikke ta imot 141 nye mennesker i vår by. Vi må bruke det lille vi har på menneskene som allerede bor i Skien og sikre at de får den verdige oppfølgingen som de fortjener.

Vårt hjerte har uendelig med vilje og ønske om å hjelpe, men hodet må gi beskjed når kroppen ikke lenger tåler belastningen.

Musbah Nabhani Marjan Farahmand Halvor Berg-Hansen

Bystyrerepresentanter, Skien Høyre