Arbeiderpartiet, med statsråd Terje Aasland i spissen, vil bit for bit gi enda mer makt over Norges energipolitikk til EU.

Ifølge NTB planlegger regjeringen en gradvis innføring av den fjerde energipakken i EUs energiunion Acer. Taktikken er, ifølge NTB, å ta de rettslig sett enkleste avtaletekstene først, mens de mer omstridte fremmes for Stortinget til slutt.

Med fjerde markedspakke kan Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) få enda mer makt. Byrået skal nå overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres. Blant annet ligger det an til at EU skal legge seg mer opp i hvordan vi deler landet opp i strømprisområder. Det er illevarslende i en tid hvor vi ser store ulikheter i strømpris internt i Norge.

Pakken inneholder dessuten et forbud mot å gripe inn i markedsprisen, som slått fast i fjerde elmarkedsdirektiv, artikkel 5. Makspris blir rett og slett ulovlig.

Videre inneholder pakken innstramming i bruk av de såkalte flaskehalsinntektene, inntektene ved salg av kraft mellom land. Flere penger skal gå til bygging av kraftkabler, færre til å redusere nettleien.

I tillegg blir kravet om bruk av «opprinnelsesgarantier», hvor industri på kontinentet kjøper et falskt bevis på at de bruker fornybar strøm, videreført og forsterket. Det er stikk i strid med regjeringens løfter i Hurdalsplattformen. Og sist, men ikke minst blir kravet om 70 prosent kapasitet på utenlandsforbindelsene juridisk bindende.

Rødt har aldri forstått hvorfor Arbeiderpartiet gambler med arvesølvet vårt og overlater en helt fundamental infrastruktur til markedskreftene.  Det er vi nok ikke alene om. Selv enkle grep som skulle bedre forsyningssikkerheten er ennå i det blå til tross for at regjeringen har sagt at dette skulle være på plass «i god tid» før vinteren.

– Det største «batteriet» vi har i Europa akkurat nå er norske vannreserver, sa EUs kommissær for energi, Kadri Simson, til NRK da hun nylig var på en helikopter-rundtur i Telemark, for å se litt av vannkraften vår på nært hold. Under besøket hos regjeringen kom Simson nærmest med en marsjordre til Norge om å koble seg enda tettere og raskere på EUs energimarked, og at sommel vil kunne få konsekvenser for oss.

Vel, kommisær Simson, press og trusler virker kanskje i Brussel. Her på berget tror vi på folkestyret vårt og selvråderetten vår. Vi krever at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering legger ned veto mot de fjerde energimarkedspakka og stanser den totale innlemmelsen i EUs energipolitikk.