Det er mye på hjertet denne morgenen. Heldigvis er det våpenhvile i Gaza, så jeg drister meg til å skrive om lokale forhold.

Til utvalg for inkludering, frivillighet og kultur:

Som arrangør av Parkjazz i 15 år, kan jeg imidlertid bare snakke for meg selv, og muligens litt på vegne av min gode venn og kollega André Kassen.

Det har ikke kommet gratis.

Å skape et folkelig kulturtilbud som har utspring i en ganske snever musikksjanger de fleste egentlig ikke har noe forhold til, klarer man ikke alene. André og jeg har fått god hjelp og støtte gjennom alle disse årene fra en svært kompetent kulturavdeling i Skien kommune, som alltid har vært et sikkerhetsnett for oss som arrangører. Vi kom inn dørene med en idé, kastet ball, og kom ut med Parkjazz. Skiensjazzdraget kom sigende i kjølvannet.

Kulturavdelingen har vært opptatt av at vi som har vært engasjert i det vi holder på med i årevis, skal være med i et nettverk de har kalt «faste arrangører». For oss har det vært en møteplass for å se og bli kjent med de andre som deler vår entusiasme i andre kunst og kulturuttrykk. Det har vært et årlig møte, et viktig og supert initiativ. Veldig få kanapéer. Kanskje én til hver.

De som er med i dette nettverket, får også driftsstøtte. Det kan være helt avgjørende i oppstarten, og like viktig senere. Det Parkjazz får i støtte, er halvparten av det én person med medianlønn bidrar med i skatt til Skien kommune. I 2023 gav det 3876 publikummere.

Mange døyvet sulten og tørsten i Brekkeparken Kafé og andre spiste kanskje på en av de herlige restaurantene i sentrum før de kom. Noen gav nok blaffen i kostholdsrådene og tok sjansen på en øl eller to på Lundetangen etterpå. Mulig noen kom til Skien kun for konserten og sov på et av hotellene, eller tok taxi hjem til Siljan?

Vårt viktigste nettverk, er imidlertid alle musikerne vi kjenner, og kjenner til. Kunstnere som vi vet kan skape store opplevelser, som vi tror vil bety noe for menneskene i byen.

Jeg kan med hånden på hjerte si at André og jeg har løpt en stor risiko i 15 år, for at Parkjazz skal være en kulturbegivenhet i Skien. Vår filosofi har vært at vi skal holde prisen så lav som mulig, for at alle som vil, skal ha mulighet til å få flere av disse unike opplevelsene gjennom sommeren.

Vi kjenner oss igjen i musikeren og filosofen Theodor Adorno, sine tanker:

  • Kulturelle uttrykk gir rom for refleksjon, bidrar til å forme identiteten vår og gir oss innsikt i menneskelig erfaring.

  • Et samfunn uten kultur risikerer å bli grått og monotont, der mangfoldet av tanker og følelser forsvinner. Dette minner oss om at kulturen ikke bare er en form for underholdning, men en viktig del av vår menneskelighet.

  • Kulturelle begivenheter og aktiviteter gir oss muligheten til å dele opplevelser, skape minner og bygge fellesskap. Det er gjennom slike felles opplevelser at vi knytter bånd med andre og styrker det sosiale vevet i samfunnet vårt.

Ta med dette i bakhodet når budsjettet skal ferdigstilles.

Innlegget ble først postet på Stordalens facebook-side, og er gjengitt i Varden med hans tillatelse.