Nyheten om at Google skal etablere et datasenter i Skien har skapt glede, optimisme, frustrasjon og fortvilelse. Lokalpolitikere er åpenbart stolt og fornøyd med at storselskapet Google har valgt Skien som beliggenhet for det som kan bli et av verdens største datasentre. Samtidig har andre ytret at dette vil få store konsekvenser for strømprisen i et område som allerede har stor krafteksport, lite overføringskapasitet i strømnettet og mye kraftkrevende industri.

Heller enn å «utelukkende» bli anklaget for å spise store stykker av Skien-områdets kraft, så burde Googles nye datasenter i Skien produsere fjernvarme for å bidra tilbake til opprettholde kraftbalansen i området.

Et lite stykke østover, skal Google-konkurrenten Microsoft bygge datasentre i byene Espoo og Kirkkonummi, litt utenfor Helsinki. I Fortum samarbeider vi med dem i et verdensledende prosjekt der overskuddsvarmen som datasentrene lager, skal omstilles til fjernvarme og sendes tilbake til byens innbyggere, offentlige bygninger og bedrifter. Det finnes ingen liknende storskalakonsept i hele verden.

Når de to datasentrene blir aktive, vil de kunne stå for omtrent 40 prosent av oppvarmingsbehovet til 250.000 innbyggere med fjernvarme muligheter i Espoo.

Som Microsoft også har sagt i Finland, skal Google bruke utelukkende fornybar energi for å drifte datasentrene i Skien. Utfordringen i Grenlands-området, er ikke at energien ikke er fornybar, men at det i framtiden kan bli mangel på den. Det kan, som flere har påpekt, bety økte strømpris for innbyggerne, hindre industriell utvikling – blant annet på Herøya, øke sjansene from strømrasjonering eller virke som et hinder for etablering av ny industri.

For norske husholdninger er det hovedsakelig oppvarming av bolig og varmtvann, som utgjør størsteparten av strømforbruket. Ved å bruke fjernvarme generert fra datasenteret i Gromstul, vil Skien-områdets innbyggere kunne bruke mindre av kraften som tungindustrien i området trenger, da de vil bruke betydelig mindre strøm for å varme opp boligene sine.

Vi trenger datasentre. Internett trenger rett og slett «et sted å bo», og vi trenger en grønn omstilling av hensyn til klima og miljø.

Prosjektet i den temmelig ukjente finske byen, har satt Espoo på kartet internasjonalt i hvordan sirkulære energiløsninger kan brukes i praksis.

Det er også et stjerneeksempel på hvordan to av vår tids største utfordringer, nemlig digitalisering og grønn omstilling, kan forenes for å fremme bærekraftige løsninger som ganger samfunnet som helhet.

Laila Lydersen, direktør for informasjon og samfunnskontakt, Fortum Norge

Didrik Ottesen, ansvarlig for myndighetskontakt, Fortum Norge