Tradisjonen tro starter russen snart opp sine arrangementer rundt omkring i Telemark. Det er mye man kan mene om russens fester og stil, men for oss handler det nå om å få til gode og trygge rammer rundt russearrangementer. Det er noe russen selv har etterlyst over flere år.

Vi mener at fylkeskommunen som skoleeier og kommunene i Telemark bør ha en plan for hvordan arrangementer kan foregå i trygge rammer. Det er noe ikke minst russen selv, foresatte og politiet vil være opptatt av.

Vi vet at mange i dag vegrer seg for å delta på russefester på grunn av noe ukontrollert og ekskluderende festing. Dessverre opplever også mange unge en utestengelse fra mer private gruppeorganiserte russefester. Sånn skal det ikke være.

Derfor vil vi oppfordre Telemark fylkeskommune sammen med, for vår del Skien kommune, til å sette av 1,5 millioner kroner til en søkbar pott slik at russen sammen med frivillige og ideelle organisasjoner kan organisere russearrangementer som er i trygge rammer og tilrettelagt for alle som er russ i 2024.

Flere fylkeskommuner og kommuner legger i år opp til tilsvarende ordning. Vi i Telemark bør følge opp et ønske som har vært der i mange år. Det har blitt tatt opp som politisk sak i Skien, men foreløpig er signalene at dette kommer ikke kommunen til å gjøre noe med.

Målet vårt er å unngå mange ukontrollerte fester rundt omkring i byene de neste tre månedene. Det vet vi vil skape konflikter mellom nærmiljøer, politiet og russen selv.

Et paradoks er at det i løpet av det siste året på videregående gjennomføres en rekke gode forebyggende aktiviteter med helsesykepleiere, politi og Statens vegvesen, men når festene starter for alvor er det ingen «ansvarlige» til stede. Her mener vi det bør bli bedre tilrettelagt med vakthold, sanitære fasiliteter og avfallshåndtering.

Målet må være at det blir gode inkluderende arrangementer for alle, og at vi unngår bråk og personskader.

Vi oppfordrer derfor lokalpolitikere til å utfordre sin kommune til å bidra noe økonomisk til et søkbar pengesum som frivillige og ideelle organisasjoner kan bruke til å lage trygge russearrangementer i hele Telemark.