Gjennom mediene de siste dagene har vi blitt gjort kjent med at Seksjonen for helse og omsorg i kommunen har blitt pålagt å spare inn 10 millioner kroner. Som et av tiltakene foreslås det derfor å fjerne stillingen som aktivitør ved sykehjemmene i Porsgrunn. Det vil spare kommunen for i underkant av 4 millioner.

Kommunalsjef for helse og omsorg, Bente Aasoldsen, som ble intervjuet i Porsgrunns Dagblad 16. januar, sier «Det er trist for beboerne». Når det gjelder aktivitørenes fremtid, sier Aasoldsen at «de ansatte skal bli omplassert, så de vil ikke miste jobben.» Videre sier hun «Det er så mange andre flinke ansatte på sykehjemmene som skaper trivsel for beboerne».

Å forvente at sykepleiere og pleiepersonell skal ha tid og mulighet til å ta initiativ til sosiale aktiviteter er i beste fall urealistisk. De som har pasientpleie som yrkesbakgrunn, har allerede liten tid til å utføre sine eksisterende arbeidsoppgaver. Samtidig vitner Aasoldsens utsagn om en mangel på respekt for de enkelte yrkesutøverne.

Vår mor, Kjellaug Lande, er beboer på Frednes sykehjem, og har vært det i snart to år. Vi ønsker å understreke at både vi og hun selv er svært fornøyd med alle sider av sykehjemmet. Hun får god omsorg og pleie og hjelp til det hun har behov for. Til orientering kan vi fortelle at vår mor var frivillig pasientvenn på Frednes for Røde kors i over 30 år, fram til pandemien satte en stopper for det.

Etter at hun selv ble beboer her, har hun satt utrolig stor pris på de aktivitetene som aktivitøren har tatt initiativ til, både faste aktiviteter som ukentlig trim, lesegruppe, bingo, vaffelsteking og tilbud om andakt. I tillegg er det aktiviteter som skjer ved spesielle anledninger, som juleforberedelser – for eksempel baking, turer i nærområdet i egen minibuss, sykkelturer i sykehjemmets egen sykkelvogn, konserter og sommerfest. Alle aktivitetene er planlagt i god tid, og hver måned får beboere og pårørende detaljerte oversikter over månedens planer. Det handler med andre ord ikke om dag-til-dag planlegging.

Aktivitører ved andre sykehjem har satt i gang sanggrupper (jfr. Demenskoret), sansehage, hatt besøkshunder etc. De har også ansvar for å samarbeide med frivillige som hjelper til på sykehjemmene. Alt dette er helt uvurderlig for beboerne – og særlig de som ikke er demente. De blir aktivisert i sosiale settinger, og da ikke henvist til å sitte passive på hvert sitt rom for å vente på å dø.

Aasoldsen sier at å legge ned aktivitørtilbudet ikke går ut over liv og helse. Det er vi grunnleggende uenig i! Å miste en innholdsrik hverdag vil ha avgjørende betydning for den generelle helsen til beboerne. Det vil uten tvil øke følelsen av ensomhet og kan i verste fall føre til depresjon. Hvis ikke dette er liv og helse, hva er det da?

Det er nå cirka et halvt år siden det nye kommunestyret ble valgt, og alle husker hvor viktig eldreomsorgen var i valgkampen. Det er ufattelig at ved første anledning foreslås det å kutte et tilbud som er så viktig for mange innbyggere i kommunen, både beboerne selv, kommende beboere og oss som er pårørende. Hvordan skal vi kunne ha tillit til politikerne hvis dette vedtas? Når det i tillegg er kjent at en tidligere rådmann vil få en solid etterlønn for å forlate stillingen sin i kommunen, er det ikke til å tro!  Vi foreslår at deler av kuttet tas ved å omplassere vedkommende – en annen stilling i kommunen er ganske sikkert mulig å finne.

For å komme tilbake til aktivitørens rolle: Vi vet at dette ikke er en lovpålagt oppgave, men vi vil hevde at det er avgjørende for at beboere og innbyggere kan leve et godt og anstendig liv, også når de ikke kan bo hjemme lenger. Å forvente at andre ansatte eller pårørende skal kunne fylle disse behovene er det mildt sagt svært naivt å tro. Aktivitørene utøver en profesjon og mange av disse har lang erfaring i yrket. Det er uprofesjonelt og arrogant å ikke anerkjenne det viktige arbeidet de utfører. Forslaget innebærer å ta fra to grupper som vanligvis ikke roper høyt om sine behov: Eldre som ikke er i en posisjon til å bruke sin stemme og en liten yrkesgruppe som heller ikke er blant de som roper høyest.

Vi ber derfor om at aktivitørene får fortsette som tidligere, og at innsparinger tas fra andre budsjettposter, for eksempel på administrativt nivå?

Dette er et åpent brev sendt til bystyrepolitikerne og administrativ ledelse i Porsgrunn kommune